nieuws

Onduidelijkheid voor gemeenten over fonds asbestdaken

21-10-2019

bron: VNG

Het ministerie van IenW kondigde afgelopen week aan dat er een fonds komt voor de sanering van asbestdaken. Deze Kamerbrief van 14 oktober 1) heeft geleid tot onduidelijkheid bij gemeenten.

1) https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/vervolgaanpak-verwijderen-asbestdaken

De VNG heeft al in een eerder stadium bij het Asbestfonds gepleit om eerst de uitkomsten van de TNO-onderzoeken naar de gevaren van asbestdaken af te wachten. De uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de asbestdakensanering zijn pas te bepalen als duidelijk is welke risico’s er zijn.

Over de manier waarop de asbestsanering kan plaatsvinden, bestaan sinds kort nieuwe inzichten. Dit is een van de redenen waarom de Tweede Kamer TNO heeft laten onderzoeken wat de risico’s zijn van asbest. De uitkomsten geven nieuwe inzichten over gezondheidsrisico’s en daardoor kan de aanpak mogelijk eenvoudiger en goedkoper worden. De VNG wil inzage in deze uitkomsten, omdat dit gevolgen heeft de uitvoerbaarheid van de sanering van de asbestdaken.

Vragen bij asbestfonds

In de Kamerbrief van de staatssecretaris van IenW over het asbestfonds herkent de VNG de zorgen die het ministerie heeft over de gezondheidsrisico’s. De VNG is daarom ook voorstander van de sanering van asbestdaken. Wel heeft de VNG nog opmerkingen over de voorgestelde aanpak:

  • In de brief staat dat er niet getoornd mag worden aan de saneringsvrijstelling voor particulieren met daken van maximaal 35 m2. Deze 35 m2 lijkt willekeurig te zijn bepaald zonder wetenschappelijk onderbouwing.
  • Er wordt gesteld dat gemeenten moeten bijdragen aan het fonds, zonder duidelijke afspraken hierover met de VNG.
  • Deelname aan het fonds is op vrijwillige basis en dus vooral gericht op de groep koplopergemeenten.

Hoe verder?

Begin november is er een bijeenkomst van het programmabureau Versnellingsaanpak Asbestsanering. De VNG gaat in dat overleg aandringen op:

  • een fundamentele herziening van de huidige asbestcertificering. Het is nu de asbestsaneringsbranche die zijn eigen regels bepaalt. Essentieel is daarbij het scheiden van publieke en private regels.
  • overheidsregie en een integrale benadering van het asbestprobleem. Binnen het Rijk is het asbestbeleid versnipperd en het Rijk laat daarbij zich te veel leiden door de markt. Daardoor ontbreekt het aan visie en een aanpak die rekening houdt met verschillende risico’s.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Asbest, toezicht en handhaving

→ Lees meer

Cursus Asbest: juridische aspecten

In één dag de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in