nieuws

Onafhankelijke adviescommissie voor wietteeltexperiment

15-12-2017

Er komt een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen en wetenschappers voor het experiment met gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Deze commissie zal bestaan uit deskundigen en wetenschappers op zowel het terrein van zorg, voedsel en waren als op het terrein van justitie, het lokale bestuur en internationaal recht. Zij gaan adviseren en wetenschappelijk ondersteunen bij de keuzes over de invulling, uitvoering en evaluatie van het experiment in de gesloten coffeeshopketen. Dat schrijven minister Bruins van Medische Zorg en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zoals aangekondigd in het regeerakkoord zal het experiment met gedoogde cannabisteelt voor recreatief gebruik worden uitgevoerd in de gesloten coffeeshopketen in 6 tot 10 (middel)grote gemeenten. Hierbij dient voldoende variatie in type gemeenten en geografische spreiding te zijn. De nadere invulling van het experiment zal in overleg met de betrokken partners – gemeenten, verslavingszorg, politie en Openbaar Ministerie (OM) – worden vorm gegeven. Deze partners nemen geen zitting in de onafhankelijke commissie.

Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel voor het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen in het tweede kwartaal van 2018 in te dienen bij de Tweede Kamer. De ministers Bruins en Grapperhaus benadrukken dat het huidige coffeeshopbeleid gewoon van kracht zal blijven voor gemeenten die niet gaan deelnemen aan het experiment. Tevens blijft cannabisteelt illegaal als dat buiten het experiment valt en daarvoor ook geen medische ontheffing op grond van de Opiumwet is afgegeven.

Met name het lokale bestuur heeft aangegeven dat de inrichting van de huidige coffeeshopketen – met een gedoogde verkoop en een niet gedoogde inkoop- problemen oplevert voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Door middel van een experiment met een gedecriminaliseerde coffeeshopketen wil het kabinet onderzoeken welke resultaten ten aanzien van volksgezondheid, criminaliteit, veiligheid en/of overlast kunnen worden gerealiseerd bij het inrichten van een gesloten coffeeshopketen.

Download:

Brief Tweede Kamer Experimenten gesloten coffeeshopketen en internationale ontwikkelingen

TK Bijlage Overzicht internationale ontwikkelingen

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Cursus Update Handhaving omgevingsrecht

In deze cursus wordt een update gegeven van de jurisprudentie en praktische toepassing van de handhaving omgevingsrecht.

→ Lees meer

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

Deze cursus geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.

→ Lees meer

Handhaving Omgevingsrecht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in