Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Nu online: geschiedenis van de volkshuisvesting

De Canon volkshuisvesting ging 11 mei 2016 officieel online. In 25 verhalen behandelt de Canon de bijzondere geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland. Van de eerste filantropische woningbouwvereniging uit 1852 tot de parlementaire enquête woningcorporaties in 2015. De Canon is ontwikkeld door de Vereniging Canon Sociaal Werk met steun van het ministerie van BZK, Aedes en 16 woningcorporaties.

Aedes 12 mei 2016

Alle perioden

De

Canon volkshuisvesting

is gepresenteerd tijdens een historische middag in de Arnhemse wijk Klarendal georganiseerd door woningcorporatie Volkshuisvesting. In Klarendal zijn uit alle perioden in de geschiedenis van de volkshuisvesting woningen en gebouwen te vinden. Als onderdeel van de canon is daarom een historische wandeling uitgezet door Klarendal, met een bijbehorende

wandelkaart

. Een gedrukt exemplaar van de wandeling verschijnt als bijlage bij het meinummer van Aedes-Magazine.

Digitaal

De

Canon volkshuisvesting

maakt de ontwikkelingsgeschiedenis van de volkshuisvesting voor het eerst uitgebreid digitaal beschikbaar. In 25 verhalen laat de Canon zien hoe die geschiedenis tot op de dag van vandaag steeds nauw verweven is met ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.

De canon begint met de eerste filantropische woningbouwvereniging uit 1852 (Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam) en eindigt met de parlementaire enquête woningcorporaties uit 2015. De tussenliggende vensters gaan over themas als: de Woningwet (1901), de rol van gemeenten (1915), de huurstakingen (1933), de wederopbouw (1945), de ruimtelijke ordening (1966), de kraakbeweging (1968), de huurdersorganisaties (1972), de stadsvernieuwing (1977), de verzelfstandiging (1995) en de stedelijke vernieuwing (1997).

Meer informatie

Artikel delen