Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Normontwerp NEN 3215+C1/A1 over gebouwriolering en buitenriolering binnen het perceel ter commentaar

De bestaande norm NEN 3215+C1 over gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is herzien. Het normontwerp is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen hun commentaar indienen tot 1 juni 2018.

NEN 23 maart 2018

NEN 3215+C1 Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen was aan herziening toe. De aanleiding hiervoor waren nieuwe inzichten die betrekking hebben op de combinatie van verschillende ontspanningsleidingen en de voorschriften voor omloopleidingen. Ook de uitvoering van de overgang van een verzamelleiding in een standleiding speelde een grote rol gehad in de opstelling van het wijzigingsblad. Daarnaast is een aantal andere zaken in de norm aangepast, zoals normatieve verwijzingen, figuren en de reductiefactoren voor de regenintensiteit.

NEN 3215+C1 geeft bepalingsmethoden met de daaraan verbonden voorwaarden voor de riolering in bouwwerken voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater. In deze norm zijn voor de gebouwriolering bepalingsmethoden opgenomen met betrekking tot:

  • het primair ontspanningssysteem voor huishoudelijk afvalwater;

  • soventstandleidingen in hoogbouw voor huishoudelijk afvalwater;

  • overlaatstroming voor de afvoer van hemelwater;

  • het UV-systeem voor afvoer van hemelwater;

  • en voor de buitenriolering het vrijvervalsysteem voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op

www.normontwerpen.nen.nl

en commentaar indienen tot 1 juni 2018. De aangeleverde commentaren zullen na 1 juni door de normsubcommissie Gebouwriolering worden verwerkt, en worden voor akkoord voorgelegd aan de

normcommissie Afvalwatertechniek

.

Artikel delen