Menu

Zoek op
rubriek

Normen voor eenheid in etiketten voor brandblussers

Bij het periodieke onderhoud van brandblussers wordt een geel etiket op de blusser geplakt. Hierop staat de datum van het onderhoud en de planning van het volgende onderhoud. Er zijn twee normontwerpen gepubliceerd om dit soort etiketten hetzelfde te maken voor draagbare en verrijdbare blustoestellen. Het gaat hierbij om NEN 2559 en NEN 2659. Commentaar leveren is mogelijk tot 1 november 2020.

NEN 29 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De voorgestelde wijzigingen in de normen betreffen de etiketten voor:

  • jaarlijks onderhoud;

  • houdbaarheidsdatum blusstof;

  • uitgebreid onderhoud en revisie;

  • niet gebruiksklaar.

Deze etiketten gaan ook gelden voor brandslanghaspels (NEN-EN 671-3) en droge blusleidingen (NEN 1594). Omdat dit de enige verandering is, worden deze twee normen niet in ontwerp gepubliceerd.

REOB

Overige wijzigingen in NEN 2659 is dat onder andere de term ‘REOB’ uit de normtekst is gehaald en naar de aanvullende informatie verplaatst. Dit betekent dat ook andere deskundige personen (die voldoen aan bijlage E) het onderhoud kunnen uitvoeren, zonder dat de REOB-certificatie zijn waarde verliest. Hiermee is de normtekst voor verrijdbare blustoestellen zoveel mogelijk gelijkgetrokken met de normtekst voor draagbare blustoestellen.

Overige wijzigingen

De tekst over halonblussers wordt geschrapt. Aangenomen mag worden dat deze niet meer voorkomen. Tenslotte worden enkele redactionele verbeteringen voorgesteld.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.