Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Nieuwe testreeks voor het ontgassen van binnenvaartschepen start in Zeeland

Varend ontgassen langs binnenvaart routes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met deze stoffen werken. Sinds 2015 hebben de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland al een verbod op het ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen ingevoerd.

Provincie Zeeland 29 mei 2020

Nieuws & Achtergrond

De industrie heeft de afgelopen jaren al een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door ‘dedicated en compatibel’ varen in te voeren waardoor ontgassen niet meer nodig is. Het totaal vermijden van ontgassen is hiermee nog niet te voorkomen. In 2020 worden de verboden daarom gefaseerd uitgebreid tot een landelijk verbod dat zorgt voor 98% minder uitstoot van deze schadelijke stoffen.

Start testen dampverwerkingsinstallaties in Zeeland

Bij North Sea Port, locatie Vlissingen, is op 28 mei a.s. gestart met het testen van dampverwerkingsinstallaties. Doel is om binnenvaarttankers met een nieuw ontwikkelde installatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken. Tijdens het testen wordt steeds gemeten hoe de apparatuur functioneert.
Deze tests zijn de eerste van een reeks testen met verschillende typen installaties in de havens van North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen, Gent) Rotterdam en Amsterdam.
De metingen van de resultaten van de ontgassing worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau zodat vastgesteld kan worden welke installaties kunnen voldoen aan de strengste eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn.
De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de taskforce varend ontgassen die daarna de minister zal adviseren over de verdere opbouw van de infrastructuur.

Samenwerkende partijen

De test in Zeeland wordt gesteund door Shell Chemicals Europe. De locatie in Vlissingen is beschikbaar gesteld door North Sea Port, als onderdeel van het streven naar een meer duurzame haven. De provincie Zeeland steunt het project; Zeeland bekleedt op dit moment ook het voorzitterschap van de landelijke taskforce varend ontgassen.
GreenPoint Maritime Services levert de dampverwerkingsinstallatie waarmee de proef wordt uitgevoerd.

Taskforce varend ontgassen (achtergrondinformatie)

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft in 2018 een taskforce varend ontgassen opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen. De taskforce wordt sinds dit jaar voorgezeten door gedeputeerde Dick van der Velde van de Provincie Zeeland. Aan de taskforce wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers.
Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of her te gebruiken.

Artikel delen