Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Nieuw waterakkoord voor gezamenlijk waterbeheer Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal

Op 13 oktober 2022 tekenden de Rijkswaterstaat en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier en Rijnland een geactualiseerd waterakkoord. In dit akkoord maken de waterbeheerders gezamenlijke afspraken over het water van het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal.

Helpdesk Water 14 oktober 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het waterakkoord bevat afspraken tussen de vijf waterbeheerders die gaan over het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal en op de uitwisselpunten met de regionale watersystemen. Sinds 1992 is voor dit watersysteem, dat loopt van de Lek tot aan de Noordzee bij IJmuiden, een waterakkoord van kracht. De vorige actualisatie is in 2013 gedaan.

Voor het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal is het akkoord een belangrijk instrument omdat de waterbeheerders in het gebied een grote onderlinge afhankelijkheid kennen. Het gebied, waar zoet en zout water elkaar treffen, kenmerkt zich door een combinatie van grote economische belangen en beperkte marges in het waterbeheer. Het peil mag niet te hoog of te laag komen. De kanalen brengen en ontvangen dagelijks veel water naar en van de omliggende gebieden. Het water dient vele functies, zoals natuur, drinkwater, landbouw, industrie en scheepvaart. Daarom zijn gezamenlijke afspraken voor doelmatig beheer belangrijk.

Dankzij de uitgevoerde actualisatie past het waterakkoord weer bij het operationele waterbeheer anno 2022. Zo verwijst het akkoord naar het gezamenlijke informatiescherm waar de vijf waterbeheerders realtime data delen. Bijvoorbeeld over een teveel aan regenwater dat wordt afgevoerd om te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Of over het zoutgehalte van de kanalen tijdens droogte. In een tijd waarin we steeds vaker te maken hebben met extreem weer, legt het waterakkoord cruciale afspraken vast voor grensoverschrijdend waterbeheer.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.