Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

NEPROM stelt handreiking op voor aanvraag SBI

Woningbouwprojecten die door economische omstandigheden stil dreigen te vallen komen in aanmerking voor de Startbouwimpuls (SBI). Om de aanvraag van de SBI voor zowel gemeenten als marktpartijen te vergemakkelijken, heeft NEPROM een handreiking opgesteld.

Neprom 8 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

​NEPROM heeft met haar leden gesproken over de Startbouwimpuls (SBI) en de conceptaanvraagformulieren. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft NEPROM een handreiking opgesteld. Deze is bedoeld om leden en gemeenten te helpen bij de indiening van projecten in het kader van de Startbouwimpuls–regeling. 

De handreiking is bedoeld als een hulpmiddel voor gemeenten en marktpartijen om nodeloos lange en ingewikkelde discussies te voorkomen bij het invullen van de aanvraagformulieren met betrekking tot de SBI en het aanleveren van gegevens daarvoor. Daarnaast vergroot het gebruik van deze handreiking bij de indiening de onderlinge vergelijkbaarheid van de SBI-aanvragen. De handreiking is uitsluitend voor deze doelen opgesteld en heeft geen andere bedoelingen.

In deze handreiking beschrijven we de uitgangspunten, definities en bandbreedtes van de in te vullen gegevens en de achterliggende gegevens die wij als redelijk zien met het oog op het verlenen van de subsidie. Uitgangspunten hierbij zijn dat deze handreiking specifiek is bedoeld voor projecten die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn en vanwege de huidige marktomstandigheden en beleidsontwikkelingen een startbouwimpuls nodig hebben om daadwerkelijk te kunnen starten met de bouw. En dat de voorgestelde parameters aan de onderkant van de bandbreedte liggen van wat nodig is voor een verantwoorde bedrijfsvoering.

Zie voor meer informatie de Kamerbrief en de SBI-pagina op de website Volkshuisvesting Nederland.

In de Kamerbrief staat het definitieve afwegingskader en de toelatings- en beoordelingscriteria omtrent de indiening en beoordeling van projecten voor de SBI. Voor de randvoorwaarden geldt dat naast de eerder al gecommuniceerde zes randvoorwaarden er twee nieuwe zijn toegevoegd: de aanmelding moet meer dan tien woningen per bouwproject bevatten, en de maximale Rijksbijdrage per woning is vastgesteld op €12.500. Voor het beoordelingsproces geldt dat projecten hoger zullen scoren indien zij snel starten, een grote (juridische) zekerheid hebben van start bouw op het gestelde moment en een lage gevraagde Rijksbijdrage per woning hebben. Op basis van een puntenstelsel volgt een ranglijst.

Op de SBI-pagina vind je meer informatie omtrent het definitieve afwegingskader en de beoordelingscriteria. Binnenkort wordt het loket geopend en dan zijn op deze pagina ook de definitieve aanvraagformulieren te downloaden. Het loket sluit op 13 oktober 2023. De aanvragen worden door de gemeenten ingediend, voorzien van een ondersteuningsverklaring ondertekend door de betrokken marktpartijen en/of corporaties.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.