Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Model Algemene plaatselijke verordening is geactualiseerd

De model-APV is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing omvat, naast redactionele verbeteringen in de tekst en de toelichting, enkele inhoudelijke wijzigingen. Deze wijzigingen zijn een gevolg van vragen die wij van gemeenten hebben ontvangen en nieuwe jurisprudentie.

VNG 14 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De inhoudelijke aanpassingen gaan over de volgende onderwerpen:

 • Voorwerpen op of aan een openbare plaats (artikel 2:10)

 • Exploitatie openbare inrichtingen (artikel 2:28)

 • Loslopende honden (artikel 2:57)

 • Bedelarij (artikel 2:65)

 • Weigeringsgronden vergunning seksbedrijf (artikel 3:7)

 • Crossterreinen (artikel 5:32)

In de ledenbrief over de model-APV besteden wij verder aandacht aan de volgende actuele onderwerpen:

 • Omgevingswet

 • lachgas

 • consumentenvuurwerk

 • ondermijning

 • Outlaw Motorcycle Gangs

dinsdag 14 juli 2020

Ledenbrief nummer

Lbr. 20/053

De Model Algemene plaatselijke verordening (hierna: Model-APV) is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing heeft vooral geleid tot redactionele verbeteringen, zowel in de tekst als in de toelichting. De inhoudelijke wijzigingen lichten wij afzonderlijk toe. In de toelichting bij de Model-APV hebben wij ook nieuwe jurisprudentie verwerkt.

Alle wijzigingen in de tekst van de Model-APV zijn opgenomen in de bijlage Was-wordt-tabel wijziging Model-APV (bijlage 1). Daarin staat ook een korte toelichting per gewijzigd artikel. Wij hebben het Model Raadsbesluit wijziging APV als bijlage 2 opgenomen. Bijlage 3 bevat een overzicht van de wijzigingen in de toelichting bij de Model-APV.

In deze ledenbrief besteden wij ook aandacht aan de volgende actuele onderwerpen:

 • Omgevingswet

 • lachgas

 • consumentenvuurwerk

 • ondermijning

 • Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)

Volledige brief

Wijziging Model-APV zomer 2020

Bijlage(n)

Was-wordt-tabel wijziging Model-APV (met korte artikelsgewijze toelichting). Deze kan desgewenst gebruikt worden voor de raadsvoordracht voor de wijziging van de verordening.

Model Raadsbesluit wijziging APV: Opgemaakt in Word 2.0 format (DROP) voor publicatie, zonder toelichting.

Overzicht van de wijzigingen in de toelichting bij de Model-APV

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie