Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

LTO: Meer overheidsregie brandveilige stallen

Vandaag stuurde minister Schouten haar reactie op het stalbrandenrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) aan de Tweede Kamer. In de veehouderij moet andere elke drie tot vijf jaar en elektrakeuring worden uitgevoerd en moeten technische ruimtes brandwerend worden gemaakt. LTO begrijpt dat het kabinet dit wettelijk wil vastleggen, maar benadrukt dat er oog moet zijn voor de praktische implementatie en kosten. Ook gaat de minister in op de voorzetting van het Actieplan Brandveilige Veestallen, waar LTO Nederland onderdeel van uitmaakt. LTO Nederland benadrukt dat deze aangepaste vorm van sturing allerminst het einde van de samenwerking betekent.

8 oktober 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“De afgelopen jaren behaalden we met het Actieplan Brandveilige stallen goede resultaten op het gebied van brandveiligheid, zoals meer risicobewustzijn onder veehouders, strengere bouwregels en meer elektrakeuringen in stallen. De huidige werkwijze kent echter wel tekortkomingen: niet alles kan door individuele boeren of de sector worden bereikt. De minister heeft aangekondigd meer regie naar zich toe te trekken op dit dossier. Om die reden gaat de samenwerking in het Actieplan op een andere manier verder. Daarbij blijven we nadrukkelijk aandacht voor de praktische haalbaarheid en betaalbaarheid van nieuwe maatregelen vragen,” aldus Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland.

Elektrakeuringen en veiligheidsmanagement

De minister kondigt aan elektrakeuring wettelijk te verplichten: voor grote bedrijven eens in de drie jaar, kleinere bedrijven eens in de vijf jaar. Daarbij is jaarlijks een visuele keuring nodig. Veel pluimvee-, varkens- en kalverenbedrijven laten hun elektra al keuren omdat dit in de (keten)kwaliteitssystemen is opgenomen of door verzekeraars wordt geëist. LTO begrijpt de keuze om keuringen nu ook wettelijk vast te laten leggen, maar vindt het onjuist dat bedrijfsgrootte in plaats van brandrisico de frequentie bepaalt.

Een ander voorstel gaat over veiligheidsmanagement op het bedrijf: grotere bedrijven worden verplicht om hierover een cursus te volgen. Voor LTO Nederland staat voorop dat een dergelijke cursus moet aansluiten bij de beleving en de praktijk van de veehouder. Ook bij de maatregel om bedrijven hun technische ruimte brandwerend te laten maken geldt dat er oog moet zijn voor welke gevolgen dit gaat hebben voor bedrijven in de praktijk.

Impact innovaties op brandveiligheid

De OVV deed de aanbeveling dat het Verbond van Verzekeraars, het Ministerie van LNV en LTO Nederland onderzoeken welke technologische innovaties en bedrijfsmatige ontwikkelingen de stalbrandveiligheid kunnen verslechteren en wat daar tegen gedaan kan worden. Dit onderzoek wordt opgestart met nauwe betrokkenheid van LTO Nederland. Daarbij wordt ook in kaart gebracht uit welke (wettelijke) eisen deze innovaties en bedrijfsontwikkelingen voortkomen.

Andere voortzetting Actieplan Brandveilige Veestallen

LTO Nederland heeft afgelopen jaren in het Actieplan Brandveilige Veestallen met de POV, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer Nederland succesvol gewerkt aan het verbeteren van de brandveiligheid van stallen. Nu de overheid de regie naar zich toe trekt wordt de stuurgroep opgeheven en nemen de betrokken partijen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen acties. De organisaties gaan in werkgroepen samenwerken op specifieke acties of thema’s, en met een afstemmingsoverleg met nauwe betrokkenheid vanuit de ministeries van LNV en BZK wordt de samenhang gewaarborgd.

Lees ook

Kamerbrief Aanpak van Stalbranden

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.