nieuws

Landelijke regels voor brandveiligheid ‘niet-bouwwerken'

15-12-2017

Per 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking.

De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012.

Brandbeveiligingsverordening

Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.

In veel gevallen zal de brandbeveiligingsverordening dan ook ingetrokken kunnen worden. De eventuele bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van de regels, gesteld krachtens artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s, kan in de APV ondergebracht worden.

Het is ook aan te bevelen de gegevens die moeten overgelegd bij de gebruiksmelding brandveiligheid ook te eisen bij de evenementenvergunning in de APV.

Het besluit heeft ook gevolgen voor de Legesverordening en de Bouwverordening.

Meer informatie

Hieronder vindt u de ledenbrief en de bijlagen.

woensdag 13 december 2017

Ledenbriefnummer:
Lbr. 17/077

De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.

In veel gevallen zal de brandbeveiligingsverordening dan ook ingetrokken kunnen worden, en kan de eventuele bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van de regels, gesteld krachtens artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s, in de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV) ondergebracht worden. Verder verdient het aanbeveling de gegevens die moeten overgelegd bij de gebruiksmelding brandveiligheid ook te eisen bij de evenementenvergunning in de APV. Het besluit heeft ook gevolgen voor de Legesverordening en de Bouwverordening. In de bijlagen bij de ledenbrief hebben wij hiervoor een model wijzigingsbesluit opgenomen.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Evenementen en omgevingsrecht

Deze 1-daagse cursus geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.

→ Lees meer

Van BWT-er naar kwaliteitsborger

Deze 10-daagse opleiding brengt u de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger.

→ Lees meer

Integratie van regels in het Omgevingsplan

Deze 1-daagse cursus gaat over het integreren van diverse (beleids)regels, waaronder de APV. in het omgevingsplan.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in