Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kwartiermaker Huisvesting Aandachtsgroepen Yvonne Wijnands: “Het is tijd om doorbraken te realiseren”

Afgelopen zomer verscheen ‘Een thuis voor iedereen’, een adviesrapport over de integrale huisvesting van onder meer arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, studenten, statushouders, ouderen, mensen met een medische beperking, sociale urgentie en mensen die uit een maatschappelijke opvang komen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 19 oktober 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Deze groepen worden ook wel aandachtsgroepen genoemd, omdat juist zij in deze oververhitte woningmarkt een steun in de rug nodig hebben bij het vinden van een passend thuis. Het is aan kwartiermaker Yvonne Wijnands de taak om te zorgen dat de plannen worden omgezet in concrete acties. “Laten we niet langer studeren, maar samen aan de slag gaan voor deze mensen”, zo luidt het motto uit het rapport.

Taak van de kwartiermaker

In haar eerdere functies bij Jeugdzorg, het ministerie van SZW en Herstelorganisatie Toeslagen heeft Wijnands van dichtbij ervaren hoe een tekort aan passende woningen ingrijpt op het leven van mensen. “Wonen is zo belangrijk, het is meer dan een dak boven je hoofd. Een passend huis draagt bij aan stabiliteit, zowel fysiek als psychisch welbevinden. Het is de basis van waaruit je meedoet in de samenleving en je sociale contacten onderhoudt. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat er doorgepakt wordt op het advies. Mijn rol als kwartiermaker is zorgen dat de energie die er is gekomen tijdens het opstellen van het rapport wordt omgezet in concrete acties. We willen samen doorbraken realiseren.”

Nauwe samenwerking

De samenwerking bestaat uit een brede coalitie van vijf ministeries (BZK, SZW, VWS, JenV en OCW) en VNG, AEDES en IPO. Daarnaast zijn er ook nog andere partijen geïnteresseerd om aan te sluiten. “De bewindslieden en bestuurders hebben stuk voor stuk aangegeven bereid te zijn om mee te werken. Dit is maar goed ook, want zowel bij de bouwopgave als binnen de bestaande woningvoorraad is aandacht nodig voor de behoeften van verschillende aandachtsgroepen. Hierbij is het tegelijk ook belangrijk dat zaken als zorg, welzijn, ondersteuning en begeleiding goed geregeld worden. Dit vraagt om nauwe samenwerking tussen de partijen, zowel in het fysieke als het sociale domein. Nog dit jaar zetten we de adviezen om in een spoedpakket. Daarnaast maken we een nationale samenwerkingsagenda die een langjarig stappenplan bevat voor voldoende en betaalbare huisvesting, verbonden met ondersteuning in het sociaal domein, de leefbaarheid van wijken en een evenwichtige verdeling van woningen.”

“Het is mooi dat er voor de rest van 2021 nog 31 miljoen euro beschikbaar is voor huisvesting van de aandachtsgroepen en 20 miljoen voor ontmoetingsruimten voor ouderen”, zo vervolgt Wijnands. Vanaf volgend jaar is de komende tien jaar jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor de huisvesting van deze groepen. Dit is nog buiten de algemene middelen die beschikbaar komen voor meer woningen en die dus ook mensen uit aandachtsgroepen gaan helpen.”

Blik op de toekomst

Wijnands is blij dat de huisvesting van aandachtsgroepen hoog op de agenda staat en kan niet wachten om samen met de coalitie aan de slag te gaan. “Ik zie fantastische ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld LARS en LILY in Lelystad, waarin huisvesting wordt geboden aan spoedzoekers door middel van kant-en-klare woningen uit de fabriek. In dit soort projecten ligt echt een gouden kans om ervoor te zorgen dat ons doel bereikt wordt: een fijn thuis voor iedereen.”

Aansluiten bij ‘Een thuis voor iedereen’

Op dit moment wordt er gewerkt aan een intekenboek om aan te sluiten bij ‘Een thuis voor iedereen’. Later dit jaar volgt er meer informatie over het aansluitproces.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.