Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamerbrief over wijziging Bouwbesluit per 1 januari 2018

"Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012. De wijziging gaat over drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen."

9 juni 2017

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 2, zesde lid, van de Woningwet. Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2018.

Een eensluidende brief heb ik gezonden naar de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Download:

Persbericht:

Artikel delen