nieuws

Kamerbrief over brandveiligheid seniorencomplexen

12-02-2018

Minister Ollongren ( BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanscherping van brandveiligheidsregelgeving voor seniorenflats, vanwege een verzoek naar aanleiding van vragen van het lid Krol (50Plus).

Per brief van 6 februari 2018 heeft uw Kamer, op initiatief van het lid Krol (50Plus), mij verzocht om een brief over branden in seniorenflats. Dit naar aanleiding van het artikel ‘Complexen met senioren niet brandveilig’ in De Telegraaf van 2 februari 2018. Met deze brief geef ik gehoor aan dat verzoek.


Het artikel stelt dat het wettelijk minimaal vereiste brandveiligheidsniveau bij grote gebouwen met veel senioren in Rotterdam onvoldoende is. Volgens de Rotterdamse wethouder Robert Simons komen de problemen door de grote inpandige rookverspreiding en het feit dat er steeds meer hulpbehoevende bewoners zijn door het langer zelfstandig thuis wonen. 1)


1) Brief aan commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, gemeente Rotterdam, kenmerk BS17/00995-18bb977, d.d. 31 januari 2018


In de bouwregelgeving kan een gemeente op grond van artikel 13 Woningwet een gebouweigenaar opleggen dat een bestaand gebouw (op onderdelen) moet voldoen tot aan de nieuwbouweisen in plaats van de eisen voor bestaande bouw. De noodzaak van zo’n aanschrijving moet dan wel door de gemeente worden onderbouwd. Indien de gemeente Rotterdam van oordeel is dat een bepaald complex niet brandveilig genoeg is, heeft zij dus conform de huidige regelgeving de mogelijkheid om strengere eisen op te leggen.


Ik heb daarnaast met de Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland besproken of deze wettelijke mogelijkheid in het toekomstige Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) kan worden uitgebreid bij verbouw en transformatie van een gebouw. Ik zal dit in het BBL nader vorm geven. Voorts zullen in het BBL voor nieuwe woongebouwen zwaardere eisen tegen rookverspreiding worden opgenomen.


Gemeenten kunnen verder in hun woonvisie een hogere urgentie benoemen voor het brandveilig maken van sociale huurwoningen voor ouderen, verzorgingstehuizen en voormalig tehuizen die zijn verbouwd tot zelfstandige woonruimte voor dezelfde doelgroep. Corporaties zijn ve rplicht in hunvoorgenomen activiteiten naar redelijkheid bij te dragen. Vervolgens wordt dit vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties én huurdersorganisaties. Ook huurdersorganisaties hebben daarmee de mogelijkheid deze thema’s hoger op de agenda te zetten.
Ik zal in gesprek gaan met de gemeente Rotterdam om de huidige mogelijkheden voor het verbeteren van de brandveiligheid nader toe te lichten.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Cursus Van Bouwbesluit naar BBL

Deze 1 daagse cursus leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet

→ Lees meer

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

Deze 10-daagse opleiding brengt u de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in