nieuws

Kamerbrief met aanbieding SER-advies klimaatakkoord industrie

19-06-2019

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het SER-advies klimaatakkoord industrie toe.

Het kabinet heeft op 13 maart jl. aangekondigd om te komen met een definitief pakket aan klimaatmaateregelen, waaronder een verstandige en objectieve CO2- heffing om te zorgen dat bedrijven hun CO2-uitstoot daadwerkelijk terugdringen op een zodanige wijze dat we voorkomen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken (Kamerstuk 32813, nr. 307).

Onlangs heb ik de SER gevraagd om de mogelijkheden te verkennen om een akkoord te bereiken over het klimaatbeleid voor de industrie, mits dat binnen de kaders van de kabinetsvariant blijft zoals aangekondigd in de brief aan uw Kamer van 13 maart jl. (behalen CO2-reductie, oog voor concurrentiepositie en binnen de budgettaire kaders) en op instemming kan rekenen van alle partijen. Het kabinet heeft aan de SER advies gevraagd, omdat er signalen (o.a. van ondernemingsraden) zijn ontvangen dat er ten aanzien van de vormgeving van de heffing en de lastenverdeling zorgen zijn over eventuele arbeidsmarkteffecten en de regionale verdeling daarvan. Om een evenwichtige keuze te maken, stelt het kabinet juist een advies vanuit deze invalshoek op prijs. Dit advies (en de aanvraag) bied ik uw Kamer hierbij aan.

Het kabinet zal het SER-advies samen met de rapporten van de planbureau’s en PricewaterhouseCoopers (separaat aan uw Kamer aangeboden) gebruiken om te komen tot besluitvorming op dit onderdeel van het definitieve klimaatakkoord. Het kabinet streeft naar een akkoord in juni.

Bijlagen


Bijlage 1 brief aan SER met verkenningsaanvraag klimaatbeleid industrie
Bijlage 1: brief aan SER met verkenningsaanvraag klimaatbeleid industrie.
Brief | 13-06-2019

Bijlage 2 Rapport SER Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers
Bijlage 2: Rapport SER over de Nationale klimaataanpak voor regionale industriële koplopers.
Rapport | 19-06-2019

Gerelateerd nieuws

Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet.

→ Lees meer

Basiscursus Duurzaamheid en energie

De 3-daagse basiscursus geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie

→ Lees meer

Cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten

Deze 2-daagse cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en op kunt pakken.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in