nieuws

Kamerbrief bij evaluatieverslag Europees beleid voor preventie en bestrijding van milieucriminaliteit

02-11-2018

bron: Grapperhaus

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt het eindverslag van de evaluatie van Nederland van de wederzijdse evaluatie binnen de Europese Unie (EU) nar de Tweede Kamer. Het onderwerp van deze evaluatie was de uitvoering van het Europese beleid voor preventie en bestrijding van milieucriminaliteit. Hij geeft daarbij een korte reactie op de evaluatie.

Graag bied ik hierbij aan het op 11 september jl. beschikbaar gekomen eindverslag inzake de evaluatie van Nederland in het kader van de achtste ronde van de wederzijdse evaluatie, een ‘peer review’ mechanisme binnen de EU. Het onderwerp van deze evaluatieronde betrof de praktische uitvoering en toepassing van het Europese beleid inzake preventie en bestrijding van milieucriminaliteit. Nederland is als vijfde lidstaat geëvalueerd. Het evaluatieteam was zeer positief over de organisatie van het bezoek door Nederland en zeer positief over de praktische uitvoering en toepassing van het Europese beleid inzake preventie en bestrijding van milieucriminaliteit in Nederland.

Het evaluatieverslag bevat 9 aanbevelingen aan Nederland. Aanbevelingen zijn onder meer het betrekken van douaneautoriteiten, het aanmoedigen van nationale autoriteiten om te voorzien in statistieken over milieucriminaliteit voor de doeltreffendheid van het gehele systeem en een betere samenwerking tussen de regionale handhavingsautoriteiten. Het evaluatieteam is bovendien voorstander van het koppelen van bevoegde autoriteiten aan SIENA (Secure Information Exchange Network Application) en stelt dat het instellen van gemeenschappelijke onderzoeksteams een verbetering is.

Ik zal in overleg met de diverse partijen in de uitvoeringspraktijk bezien hoe aan de aanbevelingen een zo passend mogelijk gevolg kan worden gegeven. Nederland heeft nu 18 maanden de tijd om over de opvolging van de aanbevelingen te rapporteren aan de Raad. Ik zal uw Kamer daar te zijner tijd over informeren.

Download: Evaluatieverslag over de 8e ronde van wederzijdse evaluaties (milieucriminaliteit)

Het verslag gaat over de 8e ronde van wederzijdse evaluaties. Het gaat om evaluaties van 'de praktische uitvoering en toepassing van het Europese beleid voor preventie en bestrijding van milieucriminaliteit'.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Gemeentelijke aanpak ondermijning

Deze training geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden. Is de gemeente klaar om ondermijning aan te pakken en worden alle beschikbare instrumenten benut?

→ Lees meer

Cursus Update Handhaving omgevingsrecht

In deze cursus wordt een update gegeven van de jurisprudentie en praktische toepassing van de handhaving omgevingsrecht.

→ Lees meer

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

Deze cursus geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in