Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Kamerbrief besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit

"Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit naar de Tweede Kamer. Het besluit houdt verband met de verplichtstelling van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van consumentenvuurwerk. Zij licht de Kamer daarbij in over de voorhangprocedure."

31 oktober 2019

Hierbij bied ik u aan het besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met de verplichtstelling van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van consumentenvuurwerk.


De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer.
Het besluit treedt vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst in werking. Voor de inhoud van het besluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het besluit.


Een gelijkluidende brief heb ik heden gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Download: Wijziging Vuurwerkbesluit 2019

Het besluit houdt verband met de verplichtstelling van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van consumentenvuurwerk.

Artikel delen