Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Jaarlijkse actualisatie model-APV

De VNG heeft een jaarlijkse actualisatie gemaakt van de de model-APV. Naast actualiseringen en kleine technische aanpassingen hebben we een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

VNG 6 augustus 2015

Nieuws & Achtergrond

De VNG heeft een jaarlijkse actualisatie gemaakt van de de model-APV. Naast actualiseringen en kleine technische aanpassingen hebben we een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

  • De Raad van State heeft begin 2015 haar rechtspraak over meldingen bijgesteld. Een aantal artikelen is daarop aangepast.

  • De strafbepaling is aangepast omdat overtredingen in verband met omgevingsvergunningen in de Wet op de economisch delicten zijn aangeduid als economisch delicten. Dat maakt verschil voor de strafmaat.

  • Een aantal gemeenten wijst vanouds politieambtenaren aan als toezichthouder voor de APV, die optie wordt nu ook in het model aangeboden.

Aanpassing 2016

Veel van de verbeteringen en aanpassingen zijn te danken aan tips en opmerkingen van gemeenteambtenaren. Daarvoor dankt de VNG hen van harte! Waarschijnlijk zullen we volgend jaar een ingrijpender aanpassing van de model-APV doorvoeren, onder meer vanwege de Omgevingswet.

Nieuw Prostitutiehoofdstuk

Voor de volledigheid wijzen we u erop dat de VNG recent een volledig nieuw hoofdstuk 3 van de model-APV ('Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante bepalingen') heeft gepubliceerd.

Meer informatie

Artikel delen