nieuws

Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties gepubliceerd

08-09-2017

Het wijzigingsbesluit is 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. 1) De wijzigingen treden op 19 december 2017 in werking.

1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-330.html

Dit wijzigingsbesluit gaat over de implementatie van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Het besluit wijzigt de huidige Activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties

Dit wijzigingsbesluit gaat over de implementatie van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties. Het besluit wijzigt de huidige Activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1 over Middelgrote stookinstallaties. Voor middelgrote stookinstallaties waarin vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt, geeft paragraaf 5.1.5 de emissie-eisen.

Status
Het wijzigingsbesluit is 7 september 2017 gepubliceerd in Staatsblad nummer 330. De wijzigingen treden op 19 december 2017 in werking.

Inhoudelijke gevolgen

De emissie-eisen die het Activiteitenbesluit in paragraaf 3.2.1 aan middelgrote stookinstallaties stelt, zijn in het algemeen al strenger dan die in de Richtlijn.

Nieuw is dat er ook emissie-eisen worden gesteld aan andere indirect gestookte middelgrote stookinstallaties, zoals thermische olie ketels en procesfornuizen. Voor middelgrote stookinstallaties die worden gestookt op vergunningplichtige brandstoffen, zijn nu emissie-eisen in paragraaf 5.1.5 opgenomen.

De emissie-eisen gaan voor nieuwe installaties vanaf december 2018 gelden. Voor bestaande middelgrote stookinstallaties vanaf 5 MW gelden de nieuwe emissie-eisen vanaf 2025. Voor de overige middelgrote stookinstallaties gelden de nieuwe emissie eisen vanaf 2030. De Europese richtlijn schrijft voor de stookinstallaties de meetfrequentie voor zodra de nieuwe emissie-eisen gelden.

De Europese richtlijn schrijft naast de emissie-eisen ook een registratie en register van middelgrote stookinstallaties voor. Hierdoor worden type A inrichtingen met een stookinstallatie voor verwarmingsdoeleinden vanaf 1 MW meldingsplichtige inrichtingen type B.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het is niet de bedoeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling nog grootschalig te wijzigen of aan te vullen.

Grote toekomstige wijzigingen verwerkt het ministerie in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet.

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Werken met het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 2016

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in