nieuws

Huurders minder tevreden met woning

20-09-2019

bron: CBS

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor. Vooral onder huishoudens in een huurwoning nam de tevredenheid af: in 2018 was 71 procent van de huurders (zeer) tevreden met de woning. In 2009 was dat nog 81 procent. Tussen sociale huurders en particuliere huurders zijn er nagenoeg geen verschillen in tevredenheid met de woning. Dat meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2018, een driejaarlijkse enquête onder bijna 68 duizend Nederlanders.

Van de huishoudens in een koopwoning gaf ruim 93 procent in 2018 aan (zeer) tevreden te zijn met de woning. In 2006 was bijna 97 procent (zeer) tevreden. In 2018 woonden zo’n 4,5 miljoen huishoudens in een koopwoning, 2,1 miljoen huishoudens in een sociale huurwoning en 910 duizend huishoudens in een particuliere huurwoning.

Tevredenheid met de woning (% huishoudens)
Soort bewoner 2006 2009 2012 2015 2018
Eigenaar 96,8 96,5 94,9 93,8 93,4
Huurder van sociale huurwoning 80,8 80,1 79,8 76,0 70,9
Huurder van particuliere huurwoning 80,4 82,9 82,0 79,5 72,4

Huishoudens minder vaak tevreden met buitenruimte

Huishoudens is ook gevraagd naar hun tevredenheid over specifieke kenmerken van de woning. 61 procent van de huishoudens vindt dat er voldoende buitenruimte, zoals een tuin of balkon, bij de woning zit. In 2015 vond 67 procent dat nog. De daling was onder eigenaren wat sterker dan onder huurders. Ook vonden minder huishoudens in 2018 hun woning over het algemeen sfeervol. Onder huurders daalde het aandeel dat de woning goed onderhouden vindt. Huishoudens vonden de indeling van hun woning in 2018 wel wat vaker geschikt dan in eerdere jaren.

Tevredenheid huishoudens naar kenmerken woning (% (helemaal) mee eens)
Jaar 2018 2015 2012
Indeling woning geschikt 86,1 83,5 84,6
Woning goed onderhouden 75,6 79,1 79,7
Woning ademt goede sfeer 87,4 88,2 90,6
Voldoende buitenruimte 60,8 65,1 67,5

Ruim een vijfde van ontevreden huishoudens wil beslist verhuizen

De mate van ontevredenheid met de huidige woning kan een belangrijke reden zijn voor huishoudens om te willen verhuizen. Zo wilde in 2018 van alle huishoudens die (zeer) tevreden zijn met hun woning ruim 4 procent beslist binnen twee jaar verhuizen, terwijl dit aandeel bij huishoudens die niet tevreden waren met 21 procent bijna vijf keer zo groot was. Ook het percentage dat aangaf misschien te willen verhuizen was groter onder huishoudens die niet tevreden waren dan huishoudens die wel tevreden waren met de woning.

Verhuiswens naar tevredenheid woning, 2018 (% huishoudens)
Beslist wel Eventueel wel, misschien Zou wel willen, kan niets vinden Al een andere huisvesting gevonden Beslist niet
(Zeer) tevreden 4,5 21,4 2,1 1,7 70,3
Neutraal of (zeer) ontevreden 21,2 32,0 13,0 4,1 29,7

Woningeigenaren in Rotterdam minst vaak tevreden met de woning

Van alle gemeenten die in 2018 100 duizend inwoners of meer hadden, was het aandeel eigenaren dat (zeer) tevreden was met de woning met 87 procent het kleinst in Rotterdam. In Den Bosch en Ede was dat percentage met 97 het hoogst. Van de vier grootste gemeenten waren eigenaren in Utrecht (94 procent) het vaakst tevreden.

Tevreden met de woning, eigenaren, 2018 (%)
Gemeentenaam % (zeer) tevreden met de woning
Alkmaar 93,1
Almere 95,2
Alphen aan den Rijn 93,7
Amersfoort 96,1
Amsterdam 92,9
Apeldoorn 91,3
Arnhem 93,3
Breda 94,0
Delft 88,9
Den Bosch 97,1
Den Haag 89,0
Dordrecht 90,5
Ede 96,9
Eindhoven 90,4
Emmen 89,3
Enschede 91,3
Groningen (gemeente) 93,7
Haarlem 94,1
Haarlemmermeer 95,2
Leeuwarden 93,6
Leiden 90,5
Maastricht 92,9
Nijmegen 90,8
Rotterdam 87,0
Tilburg 92,7
Utrecht 93,9
Venlo 90,0
Westland 95,4
Zaanstad 90,2
Zoetermeer 95,2
Zwolle 93,8
Alleen van gemeenten met minimaal 100 duizend inwoners is data beschikbaar.

Huurders waren in 2018 het vaakst tevreden met de woning in Amersfoort: 79 procent was daar (zeer) tevreden. Daarna kwamen Ede (78 procent) en Alphen aan de Rijn (77 procent). In Den Haag waren huishoudens in een huurwoning met 62 procent het minst vaak tevreden.

Tevreden met woning, huurders, 2018 (%)

Gemeentenaam % (zeer) tevreden met de woning
Alkmaar 65,1
Almere 69
Alphen aan den Rijn 77,4
Amersfoort 79
Amsterdam 68,5
Apeldoorn 68,9
Arnhem 66
Breda 72,5
Delft 70,1
Den Bosch 73,4
Den Haag 61,9
Dordrecht 75,3
Ede 78,2
Eindhoven 71,3
Emmen 74,6
Enschede 66,4
Groningen 75,7
Haarlem 70,6
Haarlemmermeer 66,7
Leeuwarden 75,6
Leiden 70,8
Maastricht 69,6
Nijmegen 69,7
Rotterdam 66,6
Tilburg 69,5
Utrecht 73,1
Venlo 72,3
Westland 73,9
Zaanstad 71,5
Zoetermeer 69,1
Zwolle 75,9
Alleen van gemeenten met minimaal 100 duizend inwoners is data beschikbaar.