Menu

Zoek op
rubriek

Hulp bij de implementatie van de Wkb

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Op deze pagina vindt u informatie om u op weg te helpen met de implementatie van de Wkb.

VNG 13 augustus 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Minimale acties en wegwijzers Omgevingswet

Dit overzicht van minimale acties Omgevingswet laat zien wat gemeenten minimaal moeten regelen voor 1 januari 2022 om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Wegwijzers

Voor 2 minimale acties zijn wegwijzers beschikbaar:

Impact van de Wkb op gemeenten

VNG Realisatie heeft de impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gemeenten onderzocht. De impactanalyse helpt gemeenten zich optimaal voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Wkb.

Overzicht veranderende taken Wkb

Welke taken blijven of blijven gelijk? Welke taken vervallen en welke taken komen erbij door de Wkb?

Discussieleidraad leges en stelselwijziging Omgevingswet

De stelselwijziging Omgevingswet zal samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw ingrijpende gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij gemeenten en hun uitvoeringsdiensten. Daarom is er niet een standaardoplossing of handleiding te ontwikkelen. Met dit document vragen we aandacht voor het onderwerp en het belang voor gemeenten om hier − op basis van de eigen keuzes − over na te gaan denken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.