Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Heb ik te maken met de nieuwe zwemwater-regelgeving

Waar is de nieuwe zwemwater-regelgeving te vinden? Deze vraag wordt beantwoord in dit blog-artikel. Het is het eerste artikel in de nieuwe blog-reeks over zwemmen en baden onder het Bal. Eerst zal ik aangeven hoe de omgevingswetgeving is opgezet. Daarna zal ik de vraag beantwoorden. Na de conclusie volgt focus en de aankondiging van een volgend artikel in deze blog-reeks.

3 december 2019

Blog

Blog

Heb ik te maken met de nieuwe zwemwater-regelgeving? Dit is misschien wel de eerste vraag die opkomt als je voor het eerst kennismaakt met hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Je kunt de vraag ook anders stellen: wanneer is hoofdstuk 15 Bal van toepassing en wanneer niet? De vraag naar het toepassingsbereik is belangrijk. Want als de nieuwe zwemwater-regelgeving niet op jou van toepassing is, dan kun je gevoeglijk het boek dichtslaan.

Nu zal het voor de meeste zwembaden wel duidelijk zijn dat hoofdstuk 15 Bal op hen van toepassing is. Maar er is ook een groot grijs gebied waar twijfel bestaat over het toepassingsbereik. Dit grijs gebied raakt onder meer sauna’s, Bed and Breakfast-bedrijven, campings, hotels en dergelijke.

In dit blog-artikel gaan wij samen op zoek naar antwoorden. Ik adviseer je om de tekst van hoofdstuk 15 bij de hand te hebben. Zo kun je met mij meelezen en kun je de regelgeving je sneller eigen maken. Je kunt de tekst ophalen via deze link.

Artikel 15.1 Bal

Het antwoord op de vraag naar het toepassingsbereik van hoofdstuk 15 Bal ligt in artikel 15.1. Dit artikel kent twee leden en luidt als volgt:

Artikel 15.1 (activiteiten)

 1. Dit hoofdstuk gaat over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin.

 2. Dit hoofdstuk gaat niet over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin:

  • bij een huishouden;

  • in een badruimte of een niet-gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

  • dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld;

  • dat is bedoeld voor contact tussen mens en dier; of

  • aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd.

Beschouwing

Over het toepassingsbereik van hoofdstuk 15 Bal geeft het aangehaalde artikel 15.1 vreselijk veel informatie. Ik zal wel meerdere blog-artikelen nodig hebben om op al die informatie in te gaan. Laat ik voor nu volstaan met een korte beschouwing.

Het eerste lid van artikel 15.1 zegt waar hoofdstuk 15 Bal over gaat, namelijk: over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin. Nu zijn er een aantal gevallen waarin weliswaar sprake is van het bieden van gelegenheid tot zwemmen of baden in een badwaterbassin, maar waarop hoofdstuk 15 toch niet van toepassing is. Het zijn vijf gevallen en je vindt ze genoemd in het tweede lid van artikel 15.1.

Artikel 15.1, eerste lid

Beperken we ons nu tot het eerste lid. De uitzonderingen van het tweede lid komen later wel.

Volgens het eerste lid is hoofdstuk 15 van toepassing als sprake is van:

 • het gelegenheid bieden tot

 • zwemmen of baden

 • in een badwaterbassin

Dat is mooi, maar het roept wel vragen op. De eerste vraag die opkomt, is namelijk: wat betekent ‘het gelegenheid bieden tot’? Andere vragen zijn: wat verstaan we onder ‘zwemmen’ en wat onder ‘baden’? En een vierde vraag is: wat is een ‘badwaterbassin’?

Als we willen weten of we te maken hebben met de nieuwe zwemwater-regelgeving, dan zullen we wel over al deze vragen duidelijkheid moeten hebben. Verdere studie is dus noodzakelijk.

Volgende blog-artikelen

In volgende blog-artikelen zal ik op deze vragen antwoord geven. Het eerstvolgende blog-artikel zal gaan over het begrip ‘badwaterbassin’.

Artikel delen