Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Groen licht voor Europese emissienormen vrachtwagens

Zware bedrijfsvoertuigen zoals vrachtwagens en (touring)bussen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale CO2-uitstoot in het wegverkeer. Europa neemt nu maatregelen om deze uitstoot terug te dringen. Na lang onderhandelen keurde de Europese Raad op 13 juni 2019 het voorstel van de Europese Commissie goed.

21 juni 2019

Nieuws & Achtergrond

Wat gaat er veranderen?

Volgens de nieuwe regels moeten fabrikanten de CO

2

-uitstoot van nieuwe vrachtwagens met 15% in 2025 en met 30 % in 2030 verminderen, ten opzichte van de uitstoot in 2019. Deze doelstellingen zijn bindend. Fabrikanten die niet aan deze doelstellingen voldoen, moeten voor de overtollige emissies een financiële boete gaan betalen.

Ook is ingestemd met specifieke maatregelen om via boordapparatuur gegevens over het werkelijke brandstof- en energieverbruik van zware bedrijfsvoertuigen te verkrijgen.

Het is voor het eerst dat Europa beperkingen oplegt aan de uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen. De beperkingen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen uit het akkoord van Parijs te halen. Het voorstel draagt daarnaast bij aan de modernisering van de mobiliteitssector. In december 2018 bereikte Europa al een akkoord over de reductie van de CO

2

-uitstoot van personenautos en bestelbusjes.

De goedkeuring van de Europese Raad is de laatste stap in de procedure. De verordening treedt in werking op de twintigste dag, volgend op de bekendmaking van de verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Raadpleeg

hier

het persbericht van de Europese Raad van 13 juni 2019 en de tekst van de verordening.

Door Edward Brans en Marije van Mannekes

Artikel delen