Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Goede samenwerking belangrijkste aspect bij uitvoering NOVI

Eind vorige week is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven in de leefomgeving waar ons land de komende 30 jaar voor staat.

VNG 17 september 2020

Opgaven waarop het Rijk de regie moet nemen en die enkel in samenwerking met gemeenten en andere decentrale overheden kunnen worden aangepakt.

NOVI geeft richting

De VNG is blij dat er een toekomstperspectief voor Nederland ligt. Najaar 2019 heeft de VNG in de consultatieronde aangedrongen op scherpere en meer richtinggevende keuzes vanuit het Rijk. Dat zien we nu terug in de NOVI die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Die geeft richting aan overheden en de samenleving. Daarnaast geeft de NOVI ruimte voor integraal gebiedsgericht maatwerk. Oftewel ruimte om lokale en regionale opgaven aan te pakken op een wijze die bij het betreffende gebied past.

Regie om integrale aanpak mogelijk te maken

Een ambitieus toekomstperspectief vraagt om een goede samenwerking tussen alle overheden en de samenleving. Gemeenten hebben daarin een belangrijke rol. Zij staan dicht bij de burger en weten wat er lokaal nodig en mogelijk is. Daarnaast benutten ze de denk- en doekracht van inwoners, bedrijven en organisaties bij de aanpak van vraagstukken. Daar komen integrale oplossingen uit voort. Regie door het Rijk bestaat vanuit ons perspectief uit het mogelijk maken van deze oplossingen; door met de juiste instrumenten, ondersteuning en financiering de samenwerking in de regio te faciliteren. Daarover gaat de VNG graag in gesprek met de minister.

NOVI is een startpunt

Samen met de NOVI is een uitvoeringsagenda gepresenteerd. Hierin is beschreven hoe het Rijk, samen met alle betrokken overheden en andere partijen, uitvoering gaat geven aan de NOVI. VNG pleit hierbij voor minder instrumenten, minder sectoraal en meer in samenhang en continu onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden. De nog in te richten NOVI-cyclus is dan ook een goede ontwikkeling. Deze cyclus heeft als doel om ervaringen uit de uitvoeringspraktijk op te halen en daarvan te leren. Daarmee kan de uitvoeringspraktijk stap voor stap worden versterkt.

Meer informatie

denationaleomgevingsvisie.nl

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.