nieuws

Gezamenlijke reactie op motie TK landelijk interventieteam

25-09-2019

bron: VNG

Regio)burgemeesters, VNG, NGB en G40 reageren gezamenlijk op de motie voor een landelijk interventieteam om de zware georganiseerde aan drugs gerelateerde criminaliteit effectief te bestrijden. Structurele financiering is van groot belang!

Op 19 september heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om tot een landelijk interventieteam te komen dat als taak heeft de zware georganiseerde aan drugs gerelateerde criminaliteit effectief te bestrijden. Voor ons, de (regio)burgemeesters, VNG, NGB en G40, zijn drie zaken van essentieel belang om een dergelijk team effectief te laten zijn. Daarom vragen wij de Tweede Kamer hier aandacht aan te besteden tijdens de financiële beschouwingen.

Drie essentiële zaken

  1. Dit team zal structureel gefinancierd moeten worden uit extra middelen, teneinde langdurige inzet van dit team te borgen. En te voorkomen dat dit ten koste gaat van de bestaande integrale aanpak.
  2. Wij gaan ervan uit dat een dergelijk interventieteam onderdeel wordt van de nationale politie, zodat de aansluiting met (inter)nationale, regionale en lokale aanpakken en de (basis)politiezorg geborgd blijft. Alleen dan kunnen we echt tot een versterking van de aanpak komen, waarbij strafrecht, fiscaal recht en bestuursrecht elkaar blijvend versterken op de verschillende niveaus.
  3. Tot slot denken wij dat, naast dit nieuwe interventieteam, de bestaande integrale langdurig en breed moet worden voortgezet. Daarvoor is een structureel ondermijningsfonds onmisbaar

Meer informatie

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Gemeentelijke aanpak ondermijning

Deze training geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden. Is de gemeente klaar om ondermijning aan te pakken en worden alle beschikbare instrumenten benut?

→ Lees meer

Cursus Update Handhaving omgevingsrecht

In deze cursus wordt een update gegeven van de jurisprudentie en praktische toepassing van de handhaving omgevingsrecht.

→ Lees meer

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

Deze cursus geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in