nieuws

Gemeenten, provincies en waterschappen temporiseren invoering Omgevingswet door financiële onduidelijkheid bij Rijk

24-01-2018

bron: VNG

VNG, IPO en UvW verzoeken de ministers van BZK en I&W op korte termijn een oplossing te vinden voor de ontstane financiële problematiek aan rijkszijde rond invoering van de Omgevingswet. De koepels vinden dat nodig zodat de gezamenlijke ambities uit het bestuursakkoord waargemaakt kunnen worden.

De verantwoordelijkheid voor de stelselherziening Omgevingswet is bij de start van dit Kabinet verschoven van het toenmalige Ministerie van IenM naar het Ministerie van BZK. Dit heeft op rijksniveau geresulteerd in een discussie over de financiering van het rijksdeel van het bestuursakkoord.

Inmiddels begint de uitvoeringspraktijk bij de invoering van de Omgevingswet aanzienlijke hinder te ondervinden van de financiële onduidelijkheid aan rijkszijde. Het interbestuurlijke 'Programma aan de slag' kan hierdoor op dit moment niet het tempo maken en de ondersteuning bieden die nodig is. Hierdoor dreigt het gezamenlijk, interbestuurlijk organiseren van invoeringsondersteuning weg te vallen. Deze onduidelijkheid leidt er zelfs toe dat gemeenten, provincies en waterschappen gaan temporiseren in de invoering. Dit is een zeer onwenselijke ontwikkeling, aldus de koepels.

Brief aan Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (19 januari 2018)

VNG, IPO en UvW verzoeken de ministers van BZK en I&W op korte termijn een oplossing te vinden voor de ontstane financiële problematiek aan rijkszijde rond de invoering van de Omgevingswet. De koepels vinden dat nodig zodat de gezamenlijke ambities uit het bestuursakkoord waargemaakt kunnen worden.

De verantwoordelijkheid voor de stelselherziening Omgevingswet is bij de start van dit Kabinet verschoven van het toenmalige Ministerie van IenM naar het Ministerie van BZK. Dit heeft op rijksniveau geresulteerd in een discussie over de financiering van het rijksdeel van het bestuursakkoord.

Inmiddels begint de uitvoeringspraktijk bij de invoering van de Omgevingswet aanzienlijke hinder te ondervinden van de financiële onduidelijkheid aan rijkszijde. Het interbestuurlijke “Programma aan de slag” kan hierdoor op dit moment niet het tempo maken en de ondersteuning bieden die nodig is. Hierdoor dreigt het gezamenlijk, interbestuurlijk organiseren van invoeringsondersteuning weg te vallen. Deze onduidelijkheid leidt er zelfs toe dat gemeenten, provincies en waterschappen gaan temporiseren in de invoering. Dit is een zeer onwenselijke ontwikkeling, aldus de koepels.

Deze brief is ook gestuurd aan mevrouw K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Volledige brief:

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Opleiding Omgevingswet

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.

→ Lees meer

Kennismarkt 2019 - Omgevingswet en Energietransitie

→ Lees meer

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in