nieuws

Gebouwde omgeving bespaart 11,8 petajoule in 2017

09-01-2019

bron: Rvo.nl

Uit de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving blijkt dat de energiebesparing in de woning- en utiliteitsbouw toenam na afloop van de crisis. In 2017 is iets minder bespaard dan in 2016, vooral binnen de koopsector. De energiebesparing in de totale gebouwde omgeving in 2017 komt uit op 11,8 petajoule (PJ).

Opvallend is de groei in het aantal energielabels, vooral binnen de utiliteitsbouw. Hier is de labeling in 2017 met 50% toegenomen. Dit kan te maken hebben met het verplichte energielabel C voor kantoren.

Energielabel C

Eind 2016 is door minister Blok immers aangekondigd dat kantoren vanaf 100 m2 per 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Daarnaast zijn grotere verhuurders aan het verduurzamen. Banken stellen steeds meer duurzaamheidseisen aan kredietverlening en huurders hebben ook wensen in die richting.

Zonnepanelen populair

Isolatie, HR-glas en ketelvervanging blijven in 2017 de meest getroffen energiebesparende maatregelen door huishoudens. Groei is vooral te zien bij de plaatsing van zonnepanelen. Investeren in deze maatregel is het meest populair bij huishoudens.

Het aandeel duurzame warmte bij de huishoudens bedraagt in 2017 6,8%. Dit percentage groeit jaarlijks door toepassing van vooral warmtepompen. De stook van biomassa heeft hierbinnen nog steeds de grootste bijdrage.

Verduurzaming en besparing

Nieuwe technieken doen langzaam hun intrede in de gebouwde omgeving. Dit heeft effect op de verduurzaming van de warmtevraag bij huishoudens en in de dienstensector. De jaarlijkse besparing is in 2017 echter niet toegenomen ten opzichte van 2016. In de koopsector geven veel woningeigenaren aan dat zij de gewenste maatregelen al hebben getroffen. Ze gaan daarbij mogelijk duurdere en meer structurele maatregelen uit de weg.

Jaarlijkse monitor

RVO.nl voert jaarlijks de monitor uit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De monitor beschrijft de ontwikkelingen in de woningbouw en de utiliteitsbouw. Het gaat daarbij om zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw van beide sectoren.

Bekijk hier de Monitor Energiebesparing Gebouwde Omgeving

Meer van Omgevingsweb