Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Eerste stap terugdringen zeer zorgwekkende stoffen Tata Steel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft het programma beoordeeld dat de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door Tata Steel moet terugdringen.

Provincie Noord-Holland 11 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Hiermee wordt een eerste stap gezet naar vermindering van de uitstoot van deze schadelijke stoffen door het staalbedrijf. De maatregelen om de uitstoot van deze schadelijke stoffen te reduceren staan in het Vermijdings- en reductieprogramma Tata Steel 2020-2025 en komen grotendeels overeen met de Roadmap Plus dat door Tata Steel is opgesteld.

Dit is in lijn met de inzet van de provincie Noord-Holland om met voorrang de zeer zorgwekkende stoffen aan te pakken om de leefomgeving de IJmond gezonder te maken.

Vermindering van uitstoot schadelijke stoffen

Gedeputeerde Staten schrijven dit in een brief aan Provinciale Staten van Noord-Holland. De OD NZKG doet de beoordeling van het Vermijdings- en reductieprogramma in mandaat namens de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Hollands is bevoegd gezag. In het Vermijdings- en reductieprogramma wordt prioriteit gegeven aan de hoogste en meeste uitstoot van zeer schadelijke stoffen zoals zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

De OD NZKG stemt in met de door Tata Steel gekozen prioritering van de aanpak, maar vindt het noodzakelijk aanvullende maatwerkbesluiten op te stellen, waarmee de vergunning voor Tata Steel wordt aangescherpt.

Publicatie

Brief aan Provinciale Staten

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.