nieuws

Drastische beleidswijziging voor de Noordbrabantse veehouderij

16-06-2017

Op 14 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in Brabant. De maatregelen zijn gericht op mestbewerking, regulering van de veedichtheid (via 'staldering'), reductie van de ammoniakuitstoot (strengere emissie-eisen, ook voor rundvee en geiten, en geen interne saldering) en aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Het betreft een vrij drastische beleidswijziging. Onderdelen daarvan kwamen reeds aan de orde in onze blogs 'Wijziging Noordbrabantse Verordening Ruimte' en 'Wijziging Noordbrabantse Verordening Natuurbescherming'. Provinciale Staten zijn nu aan zet. Via onze blogs zullen wij u de komende periode nader over deze beleidswijziging informeren.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Cursus Update landelijk gebied

Deze cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, alles hangt hier nauw met elkaar samen.

→ Lees meer

Handboek Natuurbeschermingsrecht

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in