Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

De Vernieuwde Stad publiceert 7 aanbevelingen voor de volkshuisvesting

De Vernieuwde Stad, platform van 27 grote grootstedelijke woningcorporaties, doet zeven aanbevelingen aan de ‘politiek van morgen’ zodat de juiste condities gecreëerd worden om toekomstbestendige steden te kunnen ontwikkelen. DVS hoopt dat de aanbevelingen een plek krijgen in het overheidsbeleid en onderdeel worden van de programma’s voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021.

De Vernieuwde Stad 13 maart 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Download hier de publicatie Aan de Politiek van Morgen 

 

Grootstedelijke vraagstukken


De vraagstukken op het gebied van het stedelijk wonen zijn talrijk. Daarmee is de opgave om toekomstbestendige steden te maken zwaar. Zo is het woningtekort in steden (op de gespannen woningmarkten) veel hoger dan elders, is er voor de middeninkomens nauwelijks aanbod, is de verduurzaming in de steden complexer en kostbaarder, verloopt de energietransitie traag en is bovendien onbetaalbaar, zijn steden meer dan elders verzamelpunt voor kwetsbare groepen en is er sprake van problemen rond overlast en veiligheid. Dat vraagt om een robuuste, meerjarige en integrale gebiedsontwikkeling in die gebieden waar de nood het hoogst is en een verlaging van de netto belastingdruk voor corporaties om de aanpak mogelijk te maken.

 

Zeven aanbevelingen


Daarom doet De Vernieuwde Stad de volgende zeven aanbevelingen aan de politiek:
1. Neem als rijksoverheid regie, ontwikkel een sterk centraal Ruimtelijk Ordeningsbeleid en dwing het voorhanden komen van bouwlocaties af.
2. Neem de belemmeringen weg voor corporaties om in het middensegment (€ 737-950) actief te zijn door de markttoets en markverkenning af te schaffen.
3. Neem als overheid regie, stimuleer en faciliteer gemeenten om tempo te maken in de energietransitie en zorg voor een landelijk kader voor warmtebedrijven om de aansluiting op warmtenetten beter en eenvoudiger te maken.
4. Zorg voor een veel substantiële aftrek van de verhuurdersheffing en andere fiscaliteiten om de investering mogelijk te maken en maak een landelijk akkoord en taskforce rond duurzaamheid om ook de volgende stappen in de energietransitie te faciliteren.
5. Zorg dat bij de financiering en regelgeving rond zorg en welzijn meer ruimte komt voor medewerkers die zich met preventie bezig houden en rem de extramuralisering af.
6. Zet in op langjarige, integrale en gebiedsgerichte aanpak van de gebieden die het het hardst nodig hebben en bestrijdt de ondermijnende criminaliteit.
7. Herwaardeer het wonen en de rol van corporaties daarbij door de netto belastingdruk te verlagen voor investeringen in gebieden met omvangrijke en complexe opgaven.

Artikel delen