nieuws

De overheid als contractpartner bij ruimtelijke ontwikkelingen – verzwakt veel beloven het vertrouwen?

18-01-2019

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de gemeenteraad planologische medewerking onthoudt aan een ruimtelijke ontwikkeling, nadat de ontwikkelaar daarover maanden – soms jaren – overleg heeft gevoerd met de gemeente. De ontwikkelaar ontleende aan dat overleg het vertrouwen dat de gemeenteraad zijn planologische medewerking wel zou verlenen. Soms is dat vertrouwen zelfs gebaseerd op een (anterieure) overeenkomst. In de rechtspraktijk blijkt echter dat de ontwikkelaar moeilijk kan afdwingen dat de gemeente het aldus opgewekte vertrouwen honoreert en de benodigde planologische medewerking verleent. Daarom onderzoeken wij in deze bijdrage de vraag of gemeenten niet (te) onbetrouwbaar zijn als contractspartners bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wij analyseren de problematiek, doen vijf verbetervoorstellen en wegen die voorstellen tegen elkaar af.

Download: Kortmann & Swagemakers, Contracteren met overheden

https://www.omgevingsweb.nl/partners/pot-jonker-advocaten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in