nieuws

De fiets biedt een kans voor verduurzaming van mobiliteit

12-04-2018

bron: IPO

Stimuleer het fietsgebruik door meer fietsenstallingen en aantrekkelijke fiscale regelgeving. En laat zien wat het concreet oplevert aan CO2-reductie. IPO en VNG vragen in de Kamer aandacht voor het gebruik van de (elektrische) fiets als oplossing voor de verduurzaming van de mobiliteit.

Op 19 april aanstaande vindt in de Tweede Kamercommissie IenW het Algemeen overleg Duurzaam vervoer plaats. IPO en VNG denken dat de verdere verduurzaming van het vervoer in Nederland met een aantal concrete en goedkope oplossingen mogelijk is. Daarom hebben de koepels ter voorbereiding op het AO een positionpaper opgesteld.

Hierin pleiten IPO en VNG voor een impuls aan het fietsgebruik en brengen zij een aantal kansen rond het fietsbeleid onder de aandacht van de Tweede Kamer. Er wordt met name aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die de (elektrische) fiets kan spelen bij de verdere verduurzaming van het vervoer.

Goede eerste stappen kabinet
In het fietsbeleid worden volgens IPO en VNG al goede eerste stappen gezet. Zo zijn Rijk, provincies en gemeenten op dit moment in overleg over de uitwerking van de eenmalige investering van 100 miljoen euro in fietsinfrastructuur en extra fietsenstallingen bij stations. Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd de fiscale regelgeving rond het zakelijk fietsen voor werknemers en werkgevers aan te passen waardoor zakelijk fietsen aantrekkelijker wordt.

Toch zien het IPO en de VNG nog belangrijke kansen die door de overheid op dit moment niet worden benut. Zij doen een aantal voorstellen:

  • Benader de fiets ook voor grote thema’s als energietransitie, luchtkwaliteit, economische ontwikkeling en niet alleen als een belangrijke oplossing voor de zogenoemde bereikbaarheidsopgave,
  • Toon aan wat het gebruik van de fiets bijdraagt aan de klimaatopgave. Denk hierbij aan CO2-reductie,
  • Denk niet vanuit vervoersmiddelen zoals trein, tram en bus maar zet de reiziger centraal. Denk vanuit comfort en keuzevrijheid voor de reiziger,
  • Zoek naar mogelijkheden om de bestaande regionale, projectgerichte samenwerking met partners van overheden en bedrijfsleven - zoals in het programma Beter Benutten - voort te zetten.

In het positionpaper stellen het IPO en de VNG ook een aantal vragen aan de staatssecretaris, onder andere over het bevorderen van het zakelijk fietsbezit, fietsparkeerplekken bij een OV-station en de fiets als onderdeel van de ‘ketenreis’ om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren.

Het positionpaper van IPO en VNG vindt u hier.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten

Deze 2-daagse cursus geeft inzicht in hoe je als gemeente duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en op kunt pakken.

→ Lees meer

Basiscursus Duurzaamheid en energie

De 3-daagse basiscursus geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in