Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Data zetten handhaving wel in het licht

Interprovinciale reactie op Algemene Rekenkamerrapport ‘Handhaven in het duister’. De Algemene Rekenkamer schrijft dat de datakwaliteit in landelijke informatiesystemen bij de aanpak van milieucriminaliteit omhoog moet. Dat is een van de aanbevelingen uit het rapport ‘Handhaven in het duister’, gericht aan de rijksoverheid. Het IPO ondersteunt deze conclusie, en ziet dat er bij provincies en omgevingsdiensten al hard wordt gewerkt om hier een bijdrage aan te leveren.

IPO 30 juni 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het rapport, gepubliceerd op 30 juni 2021, gaat over de effectiviteit van de aanpak van milieuovertredingen en -criminlaiteit bij risicovolle bedrijven (Brzo-bedrijven). De resultaten uit het onderzoek hebben betrekking op milieu-inspecties, handhaving en overtredingen. De aanbevelingen betreffen de inspanningen van het Rijk. Ze raken deels ook aan de taken die de zes Brzo-omgevingsdiensten uitvoeren en waarvoor provincies bevoegd gezag zijn.

In het rapport komt onder andere naar voren dat er op het gebied van datakwaliteit in de landelijke informatiesystemen over milieu-inspecties, overtredingen en handhaving verbeteringen nodig zijn. Dit draagt bij aan het goed toezicht kunnen houden en het beoordelen van de effectiviteit. Het IPO ondersteunt dit van harte. Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland en portefeuillehouder BRZO en omgevingsveiligheid namens de gezamenlijke provincies): “Goede data vormen de basis voor monitoring, samenwerking en het ontwikkelen van nieuw beleid. We stellen hier met alle betrokken partijen steeds hogere eisen aan. Provincies zijn dan ook volop bezig met het verbeteren van de kwaliteit en de beschikbaarheid van data. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van de Altijd Actuele Digitale Vergunning: in één applicatie alle regels voor een bedrijf op een rij. Nog beter als we dit op landelijk niveau op eenzelfde manier doen. We maken daar graag werk van samen met omgevingsdiensten, gemeenten, inspecties en de rijksoverheid.”

Het IPO vraagt de Rijksoverheid hier de regie te pakken en in overleg met provincies, de zes Brzo-omgevingsdiensten en andere handhavingspartners de informatiekwaliteit en -beschikbaarheid op landelijk niveau te verbeteren. Bestaande kennis en initiatieven bij de decentrale overheden en omgevingsdiensten kunnen daarbij helpen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.