nieuws

Beantwoording Kamervragen over Staat van de volkshuisvesting 2019

10-07-2019

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brief van 28 mei 2019 houdende de Staat van de Volkshuisvesting.

Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer over de brief van 28 mei houdende de Staat van de Volkshuisvesting (32847, nr. 520).

  1. Kunt u in een tabel de aantallen afgegeven bouwvergunningen evenals het aantal aangevraagde bouwvergunningen voor sociale huurwoningen over de afgelopen 10 jaar weergeven?
  2. Kunt u in een tabel de aantallen afgegeven bouwvergunningen evenals het aantal aangevraagde bouwvergunningen voor middenhuurwoningen over de afgelopen 10 jaar weergeven?
  3. Kunt u in een tabel de aantallen afgegeven bouwvergunningen evenals het aantal aangevraagde bouwvergunningen voor koopwoningen over de afgelopen 10 jaar weergeven?
  4. Kunt u daarbij een reflectie geven op eventuele verschillen die uit deze drie tabellen ontstaan?

Antwoord op 1, 2, 3 en 4:
Sinds de invoering van de Basis Administratie Gebouwen in 2012 zijn er 370 duizend vergunningen verleend voor nieuw te bouwen woningen. Hoeveel aanvragen er zijn gedaan voor bouwvergunningen wordt niet bijgehouden door het Centraal Bureau van de Statistiek. De verdeling naar eigendom voor de afgegeven vergunningen staat in onderstaande tabel weergegeven. Het gevraagde onderscheid tussen sociale huurwoningen en middenhuurwoningen kan niet worden gemaakt op basis van de CBS statistieken.

Download hier alle vragen en antwoorden