nieuws

Beantwoording Kamervragen over geluidsoverlast van drones

30-07-2018

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) over het bericht 'Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat'.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) over het bericht ‘Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat’ (ingezonden 13 juli 2018)

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel 'Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat'? 1)

1) Algemeen Dagblad/Haagse Courant, 10 juli 2018

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe denkt u over een gedragscode voor de sector?

Antwoord 2

In algemene zin ben ik voorstander van een gedragscode. Het laat zien dat de sector verantwoordelijkheid neemt, door zelfregulering. De regels voor het veilig gebruik van drones en de regels omtrent de privacy zijn en blijven uiteraard van kracht, naast een gedragscode.

Vraag 3

Welke partijen doen mee of spelen een rol? Welke rol kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierin vervullen?

Antwoord 3

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) zijn overeengekomen om een gedragscode op te stellen voor het vliegen met drones boven natuurgebieden in Flevoland. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming, die de aanleiding vormt voor de gedragscode, ligt bij het ministerie van LNV en de provincies.

Vraag 4

Welke andere initiatieven zijn gaande om de overlast van drones te verminderen of te voorkomen? Kunt u de Kamer hierover informeren?

Antwoord 4

Via een publiekscampagne maken we de recreatieve dronevlieger alert op de bestaande regels. Daarnaast is een folder beschikbaar en actief verspreid. Ook staan de regels op www.rijksoverheid.nl uitgelegd. Binnenkort verschijnt een update van de droneskaart waarin onder andere de Natura2000 gebieden zijn aangegeven.

Vraag 5

Ziet u kans voor opschaling en uitrol van de gedragscode en andere overlast beperkende initiatieven over de rest van Nederland?

Antwoord 5

Het uitrollen van de gedragscode is aan de sector, in gezamenlijkheid met de provincies, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. Ik zal deze gedragscode onder de aandacht brengen van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Geluid en ruimte

→ Lees meer

Geluid in de Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus wil u inzicht te bieden in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.

→ Lees meer

Basiscursus Geluid IL

In 2 dagen worden u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai uitgelegd.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in