nieuws

Alleen met instemming aanvrager uitgebreide procedure Omgevingswet toepassen

19-06-2017

Recent zijn de vier Algemene Maatregelen van Bestuur die bij de Omgevingswet horen in de Eerste Kamer behandeld. Het gaat om het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit Kwaliteit Leefomgeving en het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Een ding sprong eruit; relevant voor de projectontwikkelingspraktijk. Het ging om een motie over de vraag of een reguliere of uitgebreide procedure bij de afhandeling van een vergunningaanvraag gevolgd dient te worden. Er werd verzocht het antwoord aan lagere overheden over te laten.

Motie sluit niet aan op doelstellingen
De NEPROM en andere partijen hebben aangegeven dat deze motie niet aansluit op de doelstellingen van de Omgevingswet/de stelselwijziging. Deze gaan over het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. En het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het Omgevingsrecht. In termen van gelijkheid en (rechts)-zekerheid vinden wij het van belang dat een procedure geldt. Bovendien voorziet de wet genoegzaam in inspraak en rechtsbescherming.

NEPROM content met aanpassing
Uiteindelijk is de motie aangepast (en aangenomen). Alleen met instemming van de aanvrager kan de uitgebreide procedure toegepast worden. De NEPROM is content met deze aanpassing.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Omgevingswet, Tekst en Toelichting 2016

→ Lees meer

Cursuspakket Omgevingswet

Uitgebreid cursuspakket dat toegespitst is op functies, doelgroepen en thema’s; keuze uit verschillende soorten cursussen: van basis tot verdieping, van uitvoerende medewerker tot management

→ Lees meer

Werken met de Omgevingswet (tweede druk)

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in