Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Afschaffing precariobelasting op nutswerken ondanks lange aanloop toch nog prematuur

"Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in afschaffing van de heffing van precariobelasting ter zake van netwerken van nutsbedrijven die zich bevinden op, boven of onder de voor de openbare dienst bestemde grond van de gemeente, de provincie of het waterschap. De wet bevat een overgangsperiode van vijf jaar voor decentrale overheden die op 10 februari 2016 al precariobelasting hieven. Zij kunnen nog tot 1 januari 2022 blijven heffen. Het is de bedoeling dat de wet op 1 juli 2017 in werking treedt."

1 mei 2017

Afschaffing precariobelasting op nutswerken ondanks lange aanloop toch nog prematuur

In deze beschouwing bespreek ik eerst de huidige situatie en vervolgens (de lange aanloop naar) de wet. Daarna kraak ik enkele kritische noten en belicht ik de mogelijkheden die gemeenten na de afschaffing kunnen benutten om gemiste belastinginkomsten te compenseren.

Download artikel

Artikel delen