Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Advies SodM winningsplan aardwarmte Kampen (Aardwarmtecluster 1 KKP B.V.)

SodM concludeert dat de aardwarmtewinning bij Kampen voldoet aan de voorwaarden voor veiligheid van mens en milieu. Wel adviseert SodM extra voorwaarden in het instemmingsbesluit.

SodM 14 september 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

SodM heeft de risico’s van aardwarmtewinning bij Kampen op 2 december 2019 beoordeeld.

Procedure

Geothermieprojecten moeten voldoen aan de Mijnbouwwet. Hierin staat dat operators volgens een geldige winningsvergunning moeten winnen. De winning in Kampen is reeds in begin 2013 gestart. De operator KKP B.V. heeft de gevolgen van het winnen van aardwarmte bij Kampen (Overijssel) in kaart gebracht en deze beschreven in een winningsplan. Ook heeft zij aangegeven nog een derde put te willen boren.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft verschillende partijen, waaronder SodM als toezichthouder, gevraagd hierover te adviseren.

Beoordeling winningsplan en advies

SodM heeft het winningsplan beoordeeld op de onderwerpen: veiligheid (bodemtrilling, bodemdaling); en nadelige gevolgen voor het milieu (putintegriteit, reservoirintegriteit en gebruik van hulpstoffen).

SodM heeft op 2 december 2019 de minister van EZK geadviseerd in te stemmen met het winningsplan Kampen als aan een aantal extra voorwaarden is voldaan.

Extra voorwaarden

  • De extra voorwaarden betreffen bodemtrilling, putintegriteit en reservoirintegriteit.

  • Om de kansen op bodemtrilling beter in kaart te brengen, adviseert SodM om na het boren van de derde put, de seismisch risicoanalyse te vernieuwen. Tot die tijd adviseert SodM om het debiet te beperken zodat de winning veilig kan geschieden.

  • Om de reservoirintegriteit te borgen, adviseert SodM om de waardes voor injectiedruk, injectietemperatuur en debiet vast te leggen in het instemmingsbesluit voor zowel het doublet als het triplet.

  • De putintegriteit is geborgd, wel moet er een Well Integrity Management Plan geïmplementeerd worden.

Instemmingsbesluit en bijbehorende adviezen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerp-instemmingsbesluit Kampen op 26 augustus 2020 gepubliceerd. Het besluit en alle bijbehorende adviezen, waaronder dat van SodM, vindt u hier.

Lees hier het Advies SodM winningsplan aardwarmte Kampen (Aardwarmtecluster 1 KKP B.V.).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.