Menu

Zoek op
rubriek

Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

De nieuwe datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert niets voor het aansluiten van software op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 2020 blijft het jaar om uw vergunningsysteem, regelbeheersysteem en plansysteem aan te sluiten. Lees hier alles over de nodige acties op dit gebied.

VNG 25 juni 2020

Het extra jaar kan uw organisatie gebruiken waarvoor 2021 bedoeld is: oefenen met plannen en verordeningen publiceren, toepasbare regels registreren en vergunningaanvragen ontvangen en behandelen.

Software aansluiten via Digikoppeling

Uw (voor de Omgevingswet geschikte) software sluit u aan via Digikoppeling. Dit vraagt planning en afstemming met uw leveranciers, eventuele samenwerkingspartners én DSO-beheer van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. DSO-beheer ondersteunt overheden en hun ICT-leveranciers bij het realiseren van de Digikoppelingen. Om gebruik te maken van deze ondersteuning moet elke aansluiting worden ingepland bij DSO-beheer.

Stand van zaken DSO

In januari van dit jaar ontvingen gemeenten de eerste oproep om via Digikoppeling aan te sluiten op de 3 koppelvlakken. Inmiddels is aansluiten op Aanvragen en meldingen via STAM in volle gang. Dit onderdeel van het DSO is klaar en wordt doorontwikkeld zonder dat dit consequenties heeft voor de koppeling met uw vergunningensysteem. Bent u hier nog niet mee gestart? Doe dit zo snel mogelijk.

Aansluiten op het Register Toepasbare Regels via STTR is onlangs gestart. Ook dit onderdeel van het DSO is klaar en wordt doorontwikkeld zonder dat het consequenties heeft voor de koppeling met uw regelbeheersysteem.

Aansluiten op de LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) via STOP kan vanaf augustus van dit jaar. Dan zal de 1.0 versie van de standaard zijn ingebouwd en kan plansoftware worden aangesloten.

Bent u klaar om aan te sluiten?

Om te kunnen aansluiten moet u het volgende geregeld hebben:

  • Een leverancier van een Digikoppeling adapter;

  • De machtiging aan deze Digikoppeling leverancier;

  • Een contract met leverancier(s) van vergunningsoftware, regelbeheersoftware en plansoftware of zelf ontwikkelde vergunning-, regelbeheer- of plansoftware,

  • Afstemming met uw samenwerkingspartners over de taakverdeling.

Online dossier

Elke gemeenten heeft een eigen online dossier met informatie over de status van aansluiting via de digikoppelingen. Programmamanagers Omgevingswet hebben per mail de link naar dit online dossier ontvangen.

Snel aansluiten, meer tijd om te oefenen

Wacht niet te lang met het inplannen van een tijdslot voor de aansluiting. Naar verwachting loopt de drukte op in de loop van het jaar, waardoor u mogelijk later aan de beurt bent dan gewenst. De tijd om het DSO te vullen en te oefenen kan daardoor korter uitvallen dan u voor ogen heeft. Bespreek met uw leverancier hoe u de koppelingen zo snel mogelijk kunt realiseren.

Aansluiten via een beveiligde Digikoppeling is een vereiste. Zonder Digikoppeling adapter kunnen uw lokale systemen niet worden aangesloten. Er kunnen dan geen gegevens worden uitgewisseld met het DSO. Dit betekent dat u geen plannen kunt publiceren, de bruidsschat niet kunt aanpassen, geen eigen vragenbomen in het Omgevingsloket kunt plaatsen en geen vergunningaanvragen kunt ontvangen. U voldoet dan niet aan de wettelijke verplichting.

Nog niet klaar om aan te sluiten?

Voor overheden die nog niet klaar zijn om aan te sluiten op de DSO-LV koppelvlakken, is er op de website van VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet informatie beschikbaar over aansluiten op het DSO. Een voorbeeld hiervan is het ‘Kookboek Aansluiting DSO’, een uitgebreide handreiking voor aansluiten op het DSO. Ook de Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s) en experts van het programma kunnen u ondersteunen bij deze belangrijke stap. Voor meer informatie over Digikoppeling kunt u ook terecht bij uw softwareleveranciers.

Artikel delen