Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aanpassingen Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arboregeling verwijderen van asbest

Het huidige asbeststelsel kent een aantal knelpunten en nadelen, zoals de handhaafbaarheid en de eenduidigheid van regels en dat er soms te weinig ruimte is voor innovatie en dat asbest saneren vaak duur is zonder dat dit leidt tot betere gezondheidsbescherming van werknemers.

Bouwend Nederland 10 februari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht
 
Deze consultatie betreft aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arboregeling rondom de voorschriften over het verwijderen van asbest. De wijzigingen treffen met naam asbestinventarisatiebedrijven, asbestverwijderingsbedrijven, asbestinspectie- en testlaboratoria en opdrachtgevers van asbestverwijderingsbedrijven. Wijzigingen van de regelgeving zorgt ervoor dat de voorschriften meer risicogericht worden en het nemen van beheersmaatregelen en / of innovatie bevorderd worden.

Relatie asbestcementleidingen

Voor veilig werken aan asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas en rioolafvalwaternet hanteren wij het zogenaamde rode boekje*. In de nu voorliggende wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit wordt in artikel I, onderdeel K (Artikel 4.54.b uitzonderingen asbestinventarisatie) in onderdeel b gerefereerd naar asbestcementhoudende buizen. Hierin staat onder andere dat er soms geen asbestcement in de buizen zelf zit, maar ook andere asbesthoudende applicaties voorkomen in of tussen de benoemde buizen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om asbesthoudende kit of coating die zich tussen de buizen bevindt. Actueel onderwerp waarbij veilige werkwijzen nog via validatiemetingen moeten worden vastgesteld. In hetzelfde deel wordt gesproken over 'een uitzondering op de inventarisatieplicht gaat gelden voor gasleidingbuizen met een asbesthoudende bitumencoating'. Tevens worden in onderdeel b 'telecomleidingnet' en 'elektraleidingnet' toegevoegd. Waarbij wordt gezegd dat 'zijn qua samenstelling identiek aan de asbesthoudende buizen die voor waterleiding- en energiebedrijven wordt gebruikt en waarvoor al langer een uitzondering geldt voor de verplichting tot asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf'. Er is een nieuw onderdeel j toegevoegd dat betrekking heeft op componenten in het gasleidingnet en het elektriciteitsnet. Het betreft hier uitsluitend het gastransportnet en het elektriciteitsnet voor zover deze onder het beheer van regionale netbeheerders vallen. Er is een nieuw onderdeel j toegevoegd dat betrekking heeft op componenten in het gasleidingnet en het elektriciteitsnet. Het betreft hier uitsluitend het gastransportnet en het elektriciteitsnet voor zover deze onder het beheer van regionale netbeheerders vallen. Er is een nieuw onderdeel j toegevoegd dat betrekking heeft op componenten in het gasleidingnet en het elektriciteitsnet. Het betreft hier uitsluitend het gastransportnet en het elektriciteitsnet voor zover deze onder het beheer van regionale netbeheerders vallen.

Certificatie

De certificatieplicht wordt losgekoppeld van de risicoklasse, waardoor het nemen van beheersmaatregelen en het omlaag brengen van de blootstelling van werknemers tot onder de grenswaarde niet langer automatisch leidt tot het wegvallen van certificatie bij werk aan eenzelfde asbestbron. Hierdoor wordt het instrument certificatie gerichter ingezet op activiteiten waarbij dat ook echt nodig is en wordt de deskundigheid geborgd. In de nu voorliggende wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit wordt in artikel I, onderdeel L (artikel 4.54d Deskundigheid bij het werken met asbest) eerste lid vermeld dat: 'Het gaat er nu om of het in onderdeel a en b bedoelde werkzaamheden de potentie hebben om te leiden tot een hoge blootstelling aan asbestvezels. Zo ja, dan moeten deze werkzaamheden verricht worden door een gecertificeerd bedrijf '.

Reageren

De einddatum van deze consultatie is 23 maart 2021. Reactie mag gegeven worden op alle onderdelen van het besluit als de regeling. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd wordt aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Een ieder mag reageren op deze consultatie . Lees hier de informatie en documenten behorende bij het Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met modernisering asbeststelsel ook enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 op de site van Overheid.nl. Bovenstaande tekst is gebaseerd op de wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit en de zoekterm 'asbestcement'. * Het rode boekje bestaat uit een algemeen deel (rood), uitvoeringsvoorschriften AC-leidingen voor water (blauw) gas (geel) en rioolafvalwater (bruin). Vanuit de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer wordt het algemene deel en de uitvoeringsvoorschriften voor water en gas herzien. Wil je meer informatie over het rode boekje, neem contact op met Yvonne de Rijck . Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.