Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aanpassing postcoderoosregeling zonnepanelen biedt perspectief

In 2014 is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ (in de volksmond de ‘postcoderoos’) geïntroduceerd om de realisatie van kleinschalige coöperatieve zon- en windprojecten te stimuleren. De regeling is erg complex in de uitvoering en daarnaast zorgt de directe koppeling aan het energiebelastingstelsel voor te veel financiële onzekerheid. Een grondige herziening van de regeling per 1 april 2021 gaat hier waarschijnlijk verandering in brengen. Wij leggen uit wat dit betekent.

14 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De potentie van ‘zon op dak’ is enorm. In de verschillende Regionale Energie Strategieën heeft ‘zon op dak’ dan ook een prominente rol gekregen. Om de investering in zonnepanelen rendabel te maken, kunnen kleinverbruikers gebruik maken van de salderingsregeling en grootverbruikers kunnen een beroep doen op de SDE++ subsidieregeling. VvE’s en energiecoöperaties kunnen naast de hiervoor genoemde modellen ook gebruik maken van de postcoderoosregeling.

Toepassen postcoderoos viel niet mee

Het aantrekkelijke van de postcoderoosregeling is dat het zonne-energie toegankelijk maakt voor mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen op de woning waarin ze wonen of het bedrijfspand waar vanuit waar ze ondernemen. Bijvoorbeeld omdat ze wonen in een huurhuis of een monumentaal pand of, in het geval van ondernemers, ondernemen vanuit een bedrijfspand waarvan bijvoorbeeld de dakconstructie het installeren van zonnepanelen moeilijk maakt. Door gebruik te maken van de postcoderoosregeling kan deze doelgroep gezamenlijk vanuit een coöperatieve vorm investeren in zonnepanelen die geplaatst worden op een dak dat ze zelf niet in eigendom hebben.

Het toepassen van de postcoderoosregeling binnen projecten viel de afgelopen jaren echter niet mee. Want leg de regeling maar eens in drie zinnen uit aan een geïnteresseerde…. Tel daarbij op de vele praktische uitdagingen binnen de uitvoering van de regeling met als resultaat dat we helaas moeten concluderen dat de postcoderoosregeling tot op heden geen grote bijdrage heeft kunnen leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Postcoderoos nu een stuk rooskleuriger

Per 1 april 2021 gaat de regeling echter flink op de schop en zie ik de toekomst van de postcoderoosregeling een stuk rooskleuriger in. De sturing op lokale betrokkenheid verandert niet. Deelnemers moeten bij aanvang van het project woonachtig zijn binnen het zogenoemde postcoderoosgebied. Een postcoderoosgebied is samengesteld uit een viercijferig postcodegebied en de viercijferige postcodegebieden die daar geografisch gezien aan grenzen. Het project moet gerealiseerd worden binnen dat postcoderoosgebied. Afgezien van de sturing op lokale betrokkenheid worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd om de regeling beter toepasbaar te maken. Hieronder de belangrijkste:

  • De regeling kan worden ingezet voor projecten vanaf 15 kWp tot en met 300 kWp, ongeveer 50 tot 1000 zonnepanelen. Dat maakt de regeling zeer geschikt voor daken die eigenlijk te klein zijn voor de SDE++ subsidieregeling en te groot zijn voor de salderingsregeling;

  • De koppeling met het energiebelastingstelsel vervalt. In plaats daarvan komt een 15-jarige exploitatiesubsidie die qua opzet veel gelijkenis vertoont met de SDE++ subsidieregeling. Wat het financiële risico van postcoderoosprojecten sterk verlaagt;

  • De subsidie wordt uitgekeerd aan de coöperatie of VvE in plaats van aan het individuele coöperatie-lid. Wat de administratieve lasten sterk vermindert;

  • Door de aangepaste subsidiemethodiek kan een coöperatie of VvE makkelijker een deel van de investering financieren. Waardoor het project toegankelijk wordt voor een bredere doelgroep;

  • Er wordt een minimum aantal deelnemers geïntroduceerd. Per 5 kWp vermogen moet er minimaal één deelnemer in het project zijn. Wat bijdraagt aan een bredere participatie binnen zonne-energieprojecten;

  • Indien deelnemers gedurende de looptijd van het project verhuizen kunnen ze gewoon deel blijven nemen in het project. Dit verlaagt de organisatorische risico’s van het project.

De nieuwe opzet biedt volop kansen. Zo kan een sportverenigingscoöperatie ervoor zorgen dat het dak van de sportkantine of het parkeerterrein met hulp van verenigingsleden rendabel van zonnepanelen kan worden voorzien. Of kunnen burgers actief worden betrokken bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid door gezamenlijk als coöperatie de daken van gemeentelijke panden uit te rusten met zonnepanelen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.