Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Aanbiedingsbrief bij rapport over ruimte, cultuur en economisch presteren van stedelijke regio’s

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’. Het rapport geeft inzicht in de relatie tussen ruimtelijke patronen, cultureel aanbod en concurrentiekracht.

17 oktober 2017

Nieuws & Achtergrond

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, het rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning.

Dit onderzoek is in opdracht van de ministeries van OCW en I&M uitgevoerd. Het betreft een beleidsverkenning naar ruimte, cultuur en economisch presteren van stedelijke regios. Het rapport geeft inzicht in de relatie tussen ruimtelijke patronen, cultureel aanbod en concurrentiekracht. De resultaten van dit onderzoek worden onder andere betrokken bij de discussie rondom het cultuurstelsel voor de periode na 2020. Daarnaast wordt het rapport gebruikt om met verschillende partijen (andere ministeries, andere overheden, de cultuur- en erfgoedsector en partijen daar buiten) in gesprek te gaan om te bezien hoe de resultaten in vervolgtrajecten kunnen worden benut. Ik wil de uitkomsten van deze gesprekken, alsmede de verkenning over het cultuurstelsel voor de periode na 2020 van de Raad voor Cultuur die bekend is met de uitkomsten van het onderzoeksrapport afwachten, zodat ik een inhoudelijke reactie mede in dat licht kan bezien.

Zoals ik aan uw Kamer meldde in mijn reactie op de aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017 (kenmerk 1139702) is met de uitvoering van het onderzoek tegemoet gekomen aan de motie Grashoff/Pechtold over de invloed van de culturele infrastructuur op het algemene vestigingsklimaat. De motie met kenmerk 34550 VIII, nr. 77 werd ingediend bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017.

Download:

Pas de deux?

Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning.

Artikel delen