nieuws

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Wet elektronische publicaties

21-10-2019

Staatssecretaris Knops ( BZK) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het voorstel van wet tot wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten. Dit in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicatie)s aan.

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties; Kamerstukken 35 218) aan, alsmede een nota van wijziging.

Bijlagen

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet elektronische publicaties
Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 21-10-2019

Nota van wijziging Wet elektronische publicaties
Kamerstuk: Nota van wijziging | 21-10-2019