nieuws

Aanbieding ontwerpwijziging Warmtebesluit

11-07-2018

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Hierbij bied ik u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit aan. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5, achtste lid, van de Warmtewet zoals dit artikel zal luiden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet, Kamerstuk 34 723, nr. 2) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Op grond van aanwijzing 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze termijn in verband met het zomerreces van uw Kamer verlengd tot en met 1 oktober 2018.

Een gelijkluidende brief heb ik aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten- Generaal gestuurd.


Bijlagen

Ontwerpwijziging Warmtebesluit
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit.
Besluit | 11-07-2018

Nota van toelichting bij ontwerpwijziging Warmtebesluit
Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit.
Besluit | 11-07-2018

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet.

→ Lees meer

Basiscursus Duurzaamheid en energie

De 3-daagse basiscursus geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in