nieuws

Aanbevelingen voor vernieuwde instrumenten grondbeleid

28-07-2017

Het Rijk werkt aan vernieuwing van instrumenten voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom (onderdeel van de Omgevingswet). De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) doet hiertoe aanbevelingen in het onlangs verschenen rapport 'Grond voor gebiedsontwikkeling'.

De VNG reageerde vorige jaar op de concept-Aanvullingswet grondeigendom. Volgens de planning van het Rijk gaat een bijgestelde versie dit najaar voor advies naar de Raad van State.

De aanbevelingen

In het eerste deel van 'Grond voor gebiedsontwikkeling' doet de RLI de aanbevelingen die zij het liefst verwerkt ziet in de Aanvullingswet. De voorstellen zijn uitermate relevant voor gemeenten, het advies is verplichte kost voor strategische beleidsmedewerkers en projectleiders gebiedsontwikkeling. De komende maanden zal de VNG een standpunt innemen over de aanbevelingen.

Veel voorkomende misverstanden

In deel 2 van het rapport gaat de RLI dieper in op aan aantal onderwerpen. Leuk om te lezen is hoofdstuk 3 over veel voorkomende misverstanden over grondbeleid. Aan de orde komen misverstanden over actief grondbeleid ('te risicovol, gericht op het maken van winst'), faciliterend grondbeleid ('werkt in alle situaties, marktpartijen lossen het wel op'), de grondprijs (grondbeleid en ruimtelijk beleid drijven de prijzen van woningen op, het zelfrealisatiebeginsel en bouwclaims leiden tot hogere grond- en woningprijzen'), en grondeigendom ('de eigenaar heeft het voor het zeggen, onteigening en voorkeursrecht worden te pas en te onpas ingezet')

Meer informaite

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van onze partners

Grondeigendom in Omgevingswet

Deze 1-daagse cursus biedt inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid, zoals onteigening, kostenverhaal, schadeloosstelling, voorkeursrecht.

→ Lees meer

Online classroom: Grondeigendom in de Omgevingswet - Jelmer Procee

→ Lees meer

Vraag en antwoord Grondexploitatiewet

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in