Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Paragraaf 18.1.4 over de bestuurlijke boete wordt ingevuld door de Invoeringswet.

De bestuurlijke boete is van toepassing op overtredingen van:

  • milieuregels ingevolge de Seveso-richtlijn;

  • regels over bouwen, slopen, gebruiken en in stand houden van bouwwerken;

  • erfgoedregels;

  • regels van beperkingengebied luchthaven;

  • regels van beperkingengebied spoor.

De bestuurlijke boete bij overtreding van de regels inzake bouwwerken kan op basis van artikel 18.12 lid 2 van de Omgevingswet alleen worden opgelegd als binnen een tijdvak van twee jaar, voorafgaand aan de dag van de constatering van een overtreding, een eerdere overtreding heeft plaatsgevonden door dezelfde overtreder.

Bij het Omgevingsbesluit kunnen nadere regels worden gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete bij overtreding van regels over bouwen, slopen, gebruiken en in stand houden van bouwwerken.

In de paragraaf over de bestuurlijke boete wordt tenslotte bepaald dat als de ernst van de overtreding of de omstandigheden waaronder deze is begaan daartoe aanleiding geeft, het bevoegd gezag de gedraging voorlegt aan het openbaar ministerie.