Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft een roerige periode achter de rug. Lange tijd was openbaarheid van bestuur een rustig bezit in de democratische rechtsstaat, maar door de opkomst van internet, politieke ontwikkelingen en de daarbij behorende roep om transparantie enerzijds Ên misbruik van de Wob anderzijds ontstonden er twee kampen. Een nuchtere kijk op de wet en het nut ervan in de informatiemaatschappij kan de verschillen overbruggen.

Mede door de weerstand tegen openbaarheid van bestuur is de Wet open overheid (Woo) nog geen feit. Inmiddels wijkt de Woo, die aanvankelijk veel veranderingen voor zowel burgers als de overheid beloofde, niet veel meer af van de huidige Wob. Om deze reden zal in dit praktische boekje de Wob als uitgangspunt worden gebruikt. Waar de beide wetsvoorstellen voor de Woo andere regels geven, zullen deze apart worden genoemd.

Ik zal ingaan op de onderwerpen die voor de Wob-praktijk belangrijk zijn, zoals de diverse weigeringsgronden, de eisen die aan een Wob-besluit worden gesteld, het uitvoeren van de zoekslag en de relatie met de AVG en andere wetten. Daarbij geef ik praktische tips en voorbeelddocumenten. In het belang van zowel verzoekers als overheden besteedt dit boekje ook aandacht aan de ontwikkeling van de Wob-functie bij de overheid en aan transparant werken.

Aan de totstandkoming van dit boek is de uiterste zorg besteed. Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar contact@rechtenraat.nl, zodat ze in een volgende editie meegenomen kunnen worden.

Caroline Raat