← Terug naar vorige pagina

Handhaving Omgevingsrecht

Inleiding

In Handhaving omgevingsrecht wordt de bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht beschreven. Het gaat om de handhaving die uitgaat van bestuursorganen. Bestuursorganen hebben naast vele andere bezigheden ook de taak om de gestelde normen aan het gedrag van de burger (waaronder organisaties) te doen naleven. Deze normen zijn afkomstig van de wetgever of van de bestuursorganen zelf met het doel het gedrag van burgers en organisaties te regelen.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Handhaving Omgevingsrecht

Datum laatste wijziging -
Bestellen