← Terug naar vorige pagina

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning

Relevante rechtspraak

Uitgesproken

Artikel

Onderwerp

Vindplaats

Paragraaf

Inrichting

(art. 1.1 Wm)

Park 2011 geen inrichting (plegen te worden verricht)

ABRvS 25 september 2013, ECLI: NL:RVS:2013:1230, 201207461/1/A3

1.2.2.5

Plattelandswoning

(art. 1.1a Wabo)

Plattelandswoningen Weert

ABRvS 4 februari 2015, 201306630/5/R3

1.2.2.5

Onlosmakelijk

(art. 2.7 Wabo)

Onlosmakelijkheid Zandvoort

ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:508, M en R 2014/62 m.nt. Van den Broek

1.2.2.8

Onlosmakelijk

(art. 2.7 Wabo)

Kappen en rooien onlosmakelijk

ABRvS 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8977, M en R 2012/156 m.nt. Van den Broek

1.2.2.8

Onlosmakelijk

(art. 2.7 Wabo)

Kappen bomen en bouwrijp maken niet onlosmakelijk

Vz ABRvS 28 september 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8952, M en R 2012/154 m.nt. Warendorf

1.2.2.8

Onlosmakelijk

(art. 2.7 Wabo)

Onlosmakelijk samenhangend bouwplan

ABRvS 12 oktober 2011, ECLI:NL: RVS:2011:BT7390, M en R 2012/86 m.nt. Van den Broek

1.2.2.8

Onlosmakelijk

(art. 2.7 Wabo)

Geen onlosmakelijke samenhang bouwen en brandveilig in gebruik nemen MFA

ABRvS 20 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1650

1.2.2.8

Onlosmakelijk

(art. 2.7 Wabo)

Toestemming bepaalt belang (Afvalzorg Deponie B.V.), behalve bij onlosmakelijke activiteit

ABRvS 13 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1081, M en R 2011/135 m.nt. Van den Broek

1.2.2.8

Onlosmakelijk

(art. 2.7 Wabo)

Onlosmakelijkheid betekent dat omgevingsvergunning voor inrichting niet in strijd mag zijn met bestemmingsplan

Rechtbank Rotterdam

19 december 2014

ECLI:NL:RBROT:2014:10389

1.2.2.8

Afvalstof

(art. 1.1 Wm)

Freja Crux

ABRvS 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1157

1.2.3.1

Bouwwerk

(art. 1 Wonw)

Mobiel object bouwwerk

ABRvS 17 oktober 2013

1.2.6.1

Bouwwerk

(art. 1 Wonw)

Boothuis bouwwerk

ABRvS 19 oktober 2011, 201102345/1/H1

1.2.6.1

Bouwwerk

(art. 1 Wonw)

Mobiele puinbreker geen bouwwerk

ABRvS 27 maart 2013, 201206860/1/A1

1.2.6.1

Bouwwerk

(art. 1 Wonw)

Kunstgrasveld geen bouwwerk

ABRvS 9 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1216

1.2.6.1

Achtererfgebied

(art. 1 lid 1 Bijlage II Bor)

Achtererfgebied

ABRvS 17 juli 2013, 201210561/1/A1

1.3.5.2

Bijbehorend bouwwerk (art. 1 lid 1 Bijlage II Bor)

Hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk op hetzelfde perceel

ABRvS 15 mei 2013, 201210588/1/A1

1.3.5.5

Erf

(art. 1 lid 1 Bijlage II Bor)

Achtererfgebied Amsterdam-Noord

ABRvS 27 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY7347

1.3.5.8

Openbaar toegankelijk gebied

(art. 1 lid 1 Bijlage II Bor)

Bestemmingsplan kan niet afwijken van regeling achtererfgebied

ABRvS 28 maart 2012, 201012081/1/R1

1.3.5.10

Splitsing bouwplan

(art. 2.10 Wabo)

Splitsing aanvraag bouwvergunning

ABRvS 6 maart 2013, LJN: BZ3375, 201204249/1/A1

2.2.2.2

Art. 2 en 3 Bijlage II Bor

Verhouding Bijlage II, art. 2 en 3 Bor

ABRvS 12 juni 2013, 201207863/1/A1

2.2.2.2

Bouwen

(art. 2.10 Wabo)

Nb-wet 1998 mag omgevingsvergunning voor bouwen niet op voorhand in de weg staan

Vz ABRvS 3 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013: 1132

2.2.2.3

Afwijking bestemmingsplan

(art. 2.12 lid 1 onder a onder 1° Wabo)

Wabo bepalend

ABRvS 10 oktober 2012, LJN: BX9727, 201112729/1/A1

2.2.4.3 a

Kruimelgeval

(art. 2.12 lid 1 onder a onder 2° Wabo)

Ondergeschikt kruimelgeval

ABRvS 26 oktober 2011, 201103159/1/H1, LJN: BU1640

2.2.4.3 b

Wijziging inrichting type C (art. 8.4 Wm en Abm)

Wijziging inrichting type C: melding én wijziging omgevingsvergunning

ABRvS 30 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2823

2.2.6.2

Wijzigen beschermd monument

(art. 2.1 lid 1 onder f Wabo)

Wijziging monument Elswout

ABRvS 26-03-2014, ECLI:NL: RVS:2014:1069

2.2.8.1

Ontvankelijkheid

(art. 4:5 Awb)

Gegevensvraag onredelijk

Rechtbank Rotterdam 23 augustus 2012, LJN: BX6329, AWB 11/4270, 11/4271 en 11/4272

3.9

Ontvankelijkheid

(art. 4:5 Awb)

Verzoek om informatie Vexpro

ABRvS 12 maart 2014, ECLI:NL:RBZWB:2013:3947

3.9

Beheersmaatregelen

(art. 5.17 Wabo)

Bouwstop in afwachting van handhavingsmaatregelen

ABRvS 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:228

5.5.1.3

Handhavingsplicht

(hfds. 5 Wabo)

Zicht op legalisering Soest

ABRvS 21 mei 2014, 201307637/1/A1

5.5.2

Besluitonderdelen

(art. 6:13 Awb)

Wabo-toestemmingen zijn besluitonderdelen (Holthees)

ABRvS 9 maart 2011; 201006983/1/M2, M en R 2011/4, nr. 87 m.nt. Van den Broek

6.4

Belanghebbenden (art. 1:2 Awb)

Toestemming bepaalt belang (Afvalzorg Deponie B.V.)

ABRvS 13 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ1081, M en R 2011/135 m.nt. Van den Broek

6.4

Goede procesorde

(Awb)

Nieuwe gronden na StAb-advies in strijd met goede procesorde

LJN: BV7287, M en R 2012, nr. 111 m.nt. Van ‘t Lam

6.4

Goede procesorde

(Awb)

Goede procesorde ziet uitsluitend op gerechtelijke procedure bij één bepaalde instantie

ABRvS 3 april 2013, 201205792/1/A4

6.4

Onderdelenfuik en onlosmakelijkheid

(art. 6:13 Awb)

Werking onderdelenfuik bij onlosmakelijke activiteiten

ABRvS 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:949

6.4

Relativiteitsvereiste

(art. 8:69a Awb)

Windpark Nieuwegein

ABRvS 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:351

6.4

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning

Datum laatste wijziging 01-07-2014
Bestellen