← Terug naar vorige pagina

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Inleiding

Permanente bewoning van recreatiewoningen, handhaving & vergunningverlening bevat een bundeling aan praktische informatie voor gemeentelijk handhavers over de wijze waarop een handhavingsdossier opgebouwd kan worden dat de toetst der kritiek van de Raad van State kan doorstaan. De overtreders, de verschillende bewijsvormen, de controles door de toezichthouder en enkele aandachtspunten bij het opleggen van een last onder dwangsom komen aan de orde. Maar ook de persoonsgebonden omgevingsvergunning wordt behandeld en de daarop betrekking hebbende VNG-beleidsregel.

Geen regelgeving beschikbaar.

Geen samenvattingen beschikbaar.

Geen jurisprudentie beschikbaar.

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Datum laatste wijziging -
Bestellen